Keloider

Klinik Vanligare hos svarta. Förekommer ffa på övre extremiteter och axelparti. Ovanligare i ansiktet.

Handläggning Undvik onödiga kirurgiska ingrepp hos keloidbenägna patienter.

Informera om risken för keloider innan ingreppet.

Även vanligt med hypopigmentering efter laserbehandling. Lasra lite i taget!

Ev kan steroidinjektioner inom 1 år minska utbredningen. Risk för hypopigmentering.