Håravfall

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Hår och naglar

Diffust håravfall

Etiologi             

1)       Androgen alopeci (manlingt håravfall)

2)       Telogen effluvium (post partum, feber, stress)

3)       Syfilis

4)       SLE

5)       Endokrin rubbning: hypotyreodism, hypofysinsufficiens

6)       Järnbrist

7)       LM-orsakad (cytostatika, antikoagulantioa, vitamin A)

8)       Hårdefekter (pili torti (platta och vridna segment), monilethrix (segmentell avsmalning))

9)       Trikotillomani

10)   Alopecia areata (diffus form)

Lokaliserat håravfall

Etiologi             

1)       Alopecia areata

2)       Naevoid abnormalitet

3)       Svampinfektion

4)       Diskoid lupus erytematosus

5)       Follikulär lichen planus

6)       Drag (hästsvans syndrom)

7)       Trikotillomani

Androgen alopeci (manligt håravfall)

Etiologi              Gener på X-komosom styr debut och utbredning. Fysiologiskt, ökar med åldern. Kan även drabba postmenopausala kvinnor.

Behandling       Information om tillståndets ofarlighet

                             Minoxidil (Rogaine®) kutan lösning. (lanserad som antihypertensiv medicin)

                             5-alfa reduktashämmare, finasterid (propecia®) (endast för män)

                             Peruk                  


Alopecia areata

   

Alopecia areata                                                          Alopecia totalis                                                                           Alopecia universalis

 

Etiologi              Hereditet. Autoimmun. Psykisk stress.

Diffdiagnoser   Tinea. DLE. Trochotillomani. Cicatricell alopeci (ärr efter trauma etc). Sekundär syfilis.

Diagnos              Klinisk bild, utropsteckenhår (Fläckarna får ej vara Röda / Fjällande / Ärriga).

Ev biopsi eller odling om oklar diagnos.

Kemlab: Hb, LPK, Fe, TSH, T4.

Behandling       Primärvård, ev dermatologremiss

1)        Information: 50% återfår håret inom 1 år. 5-10% får total alopeci. Omöjligt att ge prognos det enskilda fallet. Gå ej till kvacksalvare!

2)        Lokala steroider kan ge viss mildring av symptom men ej bot

3)        Remiss om snabb progress eller kosmetiska problem (Intrakutan steroidinjektion / Dithranol-framkallad kontaktallergi / PUVA / Steroider po)

4)        Peruk.

5)        Stöd och psykisk assistans.

Pityriasis amiantasia

Diffdiagnoser   Seborrhaiskt eksem / Mjäll.

Behandling       Salisylsyraolja många dystra nätter under badmössa. Flera veckors behandling.