Appendicitabcess

sep 4th, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Kirurgi, Nedre gastro

Utredning


CT-buk

Behandling


< 3 cm           Antibiotika

> 3 cm           Dränage + Antibiotika

Utbredd abcess, multipla pusansamlingar: OP

Uppföljning


Colon-us, CT eller UL om ej gjort tidigare.