Gastrit och gastropati

sep 5th, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro

Begreppet gastrit används på olika sätt av patienter, kliniker, endoskopister och patologer. Korrelationen mellan mikroskopisk, gastroskopisk och dyspné-symptom är dålig. I detta PM betraktas gastrit som en mikroskopiskt inflammation d.v.s. histologisk gastrit

 

Klassifikation

 

Det finns ingen allmänt accepterad klassifikation av gastrit. Sydney Systemet är för komplicerat för att användas kliniskt. Följande etiologibaserade klassifikation är mer användbar.

 

Gastrit

 1. Kronisk ospecifik
  • Diffus antral gastrit med Helicobacter pylori
  • Multifokal atrofisk pangastrit med eller utan H. pylori
  • Diffus korporal atrofisk gastrit
 2. Infektiös
  • Viral
   • CMV och andra herpesvirus
  • Bacteriell
   • H. pylori
   • Övriga inkl mykobacterier
  • Svamp
  • Parasit
 3. Granulomatös
  • Mb Crohn
  • Sarkoidos
  • Främmande kropp
  • Infektion
  • Tumör-associerad
 4. Distinkta Former
  • Collagenous
  • Lymphocytic
  • Eosinophilic
 5. Övriga
  • Gastritis cystica profunda
  • Graft-versus-host

 

Gastropati

 1. Reaktiv (Erosiv gastrit)
  • ASA, NSAID och  andra läkemedel (järn, kalium, bisfosfanat, cytostatica)
  • Alkohol
  • Portal hypertensiv gastropati
  • Kokain
  • Stress
  • Strålning
  • Gallreflux
  • Ischemi
  • Prolap/hiatus hernia
  • Trauma (t.ex. V-sond)
 2. Hyperplastisk
  • Mb Menetrier, hyperplastisk hypersekretorisk gastropati
  • Zollinger-Ellison syndrom

 

Symptom

 

Smärta i epigastriet. Tidigare besvär. Lättar efter antacida. Alkohol? NSAID?

 

Utredning

 

Se PM för Dyspepsi.

 

Diagnos

 

Biopsi via OGD

 

Behandling

 

Beror på orsak