Akut allergisk reaktion efter lokalanestesi

sep 6th, 2009 | Filed under Anestesi, Kirurgi, Lokalanestesi

Symptom


Berusning, yrsel, sluddrigt tal, syndefekt, hörseldefekt.

Stickningar i mun och tunga. Metallsmak.

Muskelryckningar.

Kramper

Andningsstillestånd

Arrytmier, cirkulatoriskt stillestånd.

Medvetslöshet

Handläggning


  1. Trendelenburg-läge (fötter högt)
  2. Ringer
  3. Syrgas 10 l på mask.
  4. Intubation (eventuellt)
  5. Inj. Tiopental 50-150 mg iv alt
  6. Inj. Dormicum
  1. Noradrenalin / adrenalin
  2. Tribonat
  3. AHLR. Corotropin. Atropin
  4. Proepanutin