Premedicinering

sep 6th, 2009 | Filed under Anestesi, Balanserad generell anestesi

Indikation

Ångestdämpning / Analgesi / Parasympatikolys / Förebygga postoperativt illamående

Alla patienter behöver inte rogivande läkemedel inför ett ingrepp.

Preparatval

 • Midazolam (Dormicum®) rektalt (2,5-7,5 mg)
  • Lösningen för iv bruk kan ges oralt utblandat i stark saft (30 ml)
  • Försiktig dosering till barn och äldre patienter
 • Morfin-skopolamin (10mg+0,4mg)/ml im (0,5-1,5 ml)
  • Ger god anxiolys
 • Glykopyrron (Robinul®) 0,2mg/ml (1-2 ml) iv eller im
  • När antikolinerg effekt bedöms angelägen. Passerar inte blod-hjärn-barriären.
 • Paracetamol och NSAID
  • Preoperativt vid planerad kirurgi för att ligga steget före

Ge premedicinering i god tid innan op