Induktion

sep 6th, 2009 | Filed under Anestesi, Balanserad generell anestesi
 1. Preoxygenering 100% (ca 3-5 min)
 2. Injektion Fentanyl® 0,05 mg/ml (0,1-0,3mg)
 3. Injektion Propofol 2 mg/kg
 4. Ventilering på mask
 5. Kontrollera blinkreflex
 6. Injektion Esmeron®
  • Trakealintubation: Standardintubationsdos vid rutinanestesi är 0,6 mg per kg kroppsvikt, vilket ger adekvata intuberingsförhållanden inom 60 sek. hos nästan alla patienter.
 7. Oral intubering
 8. Underhållsfasen
  • Sevorane® i syrgas
  • Fentanyl®
  • Esmeron®
 9. Avslutning
  • Robinul-neostigmin® vid T3 (1–2 ml intravenöst under 10–30 sekunder (motsvarar neostigmin 2,5–5 mg + glykopyrron 0,5–1 mg)
  • 100% syrgas vid T4
  • Rensugning av svalg
  • Extubering vid spontanandning