Högerkammarkardiomyopati (ARVD)

sep 7th, 2009 | Filed under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin

Arytmogen högerkammardysplasi (ARVD) är en tidigare benämning på detta tillstånd. Tillståndet förekommer hos < 0,1 procent av befolkningen, men det är en av de främsta anledningarna till plötslig hjärtdöd hos unga och antas svara för ca 25 procent av de plötsliga dödsfallen hos idrottsmän (1).

 

Symptom          

 

Debutsymtomen är inte sällan svimning (30 procent) eller hjärtstopp (7–23 procent).

 

Utredning         

 

Den vanligast iakttagna arytmin är monomorf kammartakykardi med vänstergrenblocksmorfologi.

Riskvärderingen omfattar herediteten, förekomst av svimning, vilo-EKG, förekomst av sena potentialer i medelvärdesbildade EKG, ekokardiografi och invasiv programmerad stimulering (1).

 

Behandling      

 

Sotalolbehandling medför en bättre prognos hos patienter med manifest takykardi (1).

 

Referenser

 

  1. Asplund K, Kärvinge C: Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård – det medicinska faktadokumentet. Bergslagens grafiska AB, Lindesberg, 2004.