Mekanisk ventilation

sep 8th, 2009 | Filed under Anestesi, Luftväg och ventilation

Vanliga typer

Continuous mandatory ventilation (CMV)

 • Bestämd andningsfrekvens och bestämd tidalvolym
 • Regelbundna intervall
 • Pat kan inte andas själv (endast för pat utan respiratorisk drive)

Assist-control ventilation (A/C)

 • Bestämd andningsfrekvens och bestämd tidalvolym
 • Pat triggar maskinen
 • Om pat inte försöker ta egna andetag går maskinen in (backup mode)
 • Pat kan inte andas oberoende av ventilatorn
 • Hos pat utan andningsdrive fungerar A/C som CMV

Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)

 • Bestämd andningsfrekvens och bestämd tidalvolym
 • Synkroniserar med pat egen andning
 • Spontanandning tillåts mellan maskinens andetag
 • Inte så bra för weaning som man hoppades på (PSV är bättre)

Pressure support ventilation (PSV)

 • Bestämt tryck
 • Pat triggar maskinen
 • Popular för pat med spontanandning
 • Ger bättre ”flöden” i pat egen andning (bra ”lungmekanik”)
 • Kan kombineras med A/C och SIMV

Pressure control ventilation (PCV)

 • Bestämd andningsfrekvens
 • Bestämt tryck
 • Bestämd inspirationstid
 • Bra ”lungmekanik” och gasutbyte

PEEP/CPAP

PEEP = positivt slutexpiratoriskt tryck

CEPAP = Continuous Positive Airway Pressure

Fysiologiskt (epiglottiskt) PEEP = 3-8 cm H2O

Indikationer

 • Akut lungskada
 • ARDS
 • Lungödem
 • Diffus pneumoni
 • Atelektaser

Kontraindikationer
Absoluta

 • Hypovolem chock
 • Högtryckspneumothorax

Relativva

 • Hypotension
 • Fokal eller unilateral lungsjukdom
 • Lungembolism
 • Bronkopleural fistel

Fördelar

 • Ökar arteriell syresättning genom att
  • Öka FRC
  • Minska venös tillblandning
  • Flytta tidalvolymen högre upp på tryck-volymkurvan för ökad compliance
  • Minska compliance-förlust
  • Minska andningsarbetet
 • Lägre FIO2 kan användas
  • Lägre risk för syrgastoxicitet
 • Minskar upprepad kollaps av alveoler
  • Lägre risk för ventilator induced lung injury

Nackdelar

 • Höjer intrathorakalt tryck
  • Minskar venöst återflöde och CO
   • Kan leda till hypotension och organhypoperfusion
   • Leverstas
   • Njursvikt
   • Höjer ICP något
   • Lymfdränage från lungor kan minska
  • Orsakar och förstärker tricuspidalisinsuff
 • Ökar Dead space
 • Redistribuerar blodflöde till mindre ventilerade lungdelar

Nya typer

Volume support ventilation (VSV) och volumeassured pressure support (VAPS)

 • Garanterar en minsta tidalvolym
 • Startar med ett ”testandetag” för att bestämma compliance
 • Anpassar trycket kontinuerligt för att upprätthålla tillräcklig tidalvolym
 • VAPS ger först trycksupport och jämför inandad volym med bestämd tidalvolym. Om den inandade volymen är mindre än bestämd tidalvolym kompletteras med ett volumkontrollerat andetag.

Pressure-regulated volume control (PRVC)

 • Kontrollerad form av VSV
 • Startar med ett ”testandetag” för att bestämma compliance
 • Ger tryckkontrollerade andetag
 • Anpassar trycket kontinuerligt för att upprätthålla tillräcklig tidalvolym

Proportional assist ventilation (PAV)

 • Flöde, volym och tryck anpassas till pat:s andning
 • ”Om pat tar i mer gör maskinen det också”

Airway pressure release ventilation (APRV)

 • CPAP (termed Phigh), med intermittent, minsningar i tryck (Plow)
 • Spontanandning tillåts mellan maskinens andetag
 • Kombinerar CPAP:s atelektasskydd och spontanandningens bättre V/P-matchning

High-frequency oscillatory ventilation (HFOV)

 • 4-5 ggr högre andningsfrekvans än normalt
 • Minimal tidalvolym
 • För hypoxiska pat som inte svarar på någon annan typ av ventilation

Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA)

 • Metod som ideal anpassar andningen med andningscentrum (CNS) – omöjligt idag
 • Elektroder som registrerar diaphragmaaktivitet – används på försök

Noninvasive ventilation (NIV)

 • CPAP or biphasic eller positive airway pressure (BiPAP)
 • BiPAP är en typ av CPAP som alternerar mellan höga och låga luftvägstryck