Vätskebehandling (korrektionsterapi)

sep 12th, 2009 | Filed under Anestesi, Vätska och nutrition

Dehydrering

Utredning

 1. Status
  1. Vikt. Bra mått på hydreringsgraden. Följ.
  2. P. BT. Sat. AF.
  3. Cor. Pulm. Buk. PR.
  4. Neurol. Grov.
 2. Kemlab
  1. Hb, Krea, V (höga).
  2. S-osm, Na, K, Cl, BE

Kliniska fynd vid uttorkning

Vätskedeficit, % av kroppsvikten Symptom
Måttlig, 3% Törst

Matthet

Påtaglig, 5%

3500 ml Ringer

Torra slemhinnor

Nedsatt hudturgor

Nedsatt urinproduktion (normalt 0.5/kg/tim)

Ökad urinkoncentration

Puls­

Svår, 5-10%

7000 ml Ringer

Puls­­­

Hypotoni

Marmorerad hud

Upphävd urinproduktion

Elektrolyter: Vid isoton dehydrering förloras 70 mmol Na och 70 mmol K per liter.

Vätskedeficit beräknas

 1. Med hjälp av natrium. 0.6 x Vikt x (1- [Normalt Na / Aktuellt Na]).
 2. På basen av klinisk bild enligt ovan. 60 kg och tecken till 5% dehydrering = deficit på 3 L.
 3. På basen av förmodade förluster. Att inte kunna dricka på 3 dgr ger en deficit på 3 x basala vätskebehovet. Totalt stopp i GI-kanalen med kräkningar ger vätskeförlust motsvarande saliv, vätska producerad i magsäcken osv. Se ovan

 

Behandlingsförslag

 1. Rehydrering. Ersätt förlusterna.
  1. Vätska: Ringer-acetat alt. Rehydrex med glucos 25 mg/ml. Om inte hyperkalemi föreligger och patienten har urinproduktion, tillsätt 20 mmol K/l.
  2. Tillförselhastighet: 2/3 av decifit ges på ca 4 timmar. Ex. 60 kg och 5% dehydrering, 2000 ml de 4 första timmarna, 3000 ml de 20 följande timmarna.
  3. Viktigt: Kalium tillsätts så snart urinproduktionen kommit igång. Acidos pga svält och/eller försämrad perifer cirkulation ger skenbar hyperkalemi.
 2. Basalbehov enligt ovan.
 3. Ökade förluster enligt ovan.


Blodförlust

Utredning

 1. Status.
  1. P. BT. Sat. AF.
  2. Cor. Pulm. Buk. PR.
  3. Neurol. Grov. Normala pupiller indikerar adekvat perfusion till hjärnan.
 1. Kemlab.
  1. Hb, V, TPK, CRP, Elstatus, Leverstatus.
  2. Koagulationsstatus, Fibrinogen.
  3. Blodgruppering. BAS-test.

Klinik vid blodförlust, kronologisk

 1. Takypné.
 2. Sänkt pulstryck (syst – diast).
 3. Takykardi.
 4. Hb sänkt (efter några timmar).  

 

Uppskattning av förlorad mängd blod

Blodförlust i % av hela blodvolymen* Symptom
0-20 %

0-1 liter blod

Fuktig, sval hud

Oliguri

Törstkänsla (Glukos­®Osmos­®Törst)

Köldkänsla

Oro

Lätt yrsel, ortostatism

20-40 %

1-2 liter blod

Hypotoni

Pulsfrekvens­

Svaga pulsar

Perifer kyla

Oliguri – anuri

Svår törst

Köldkänsla

Apati

> 40 %

> 2 liter blod

Svår hypotoni 

Pulsfrekvens­­­ (=Takykardi)

Trådfina pulsar

Mkt dålig perifer cirkulation

Anuri

Apati

Ev koma.

*Blodvolym hos vuxna = 70 ml/kg


Handläggning

Det viktigaste är att skjutsa in vätska snabbast möjligt. Beställ blod om stor förlust. Därefter åtgärdas orsaken till blödningen snarast.

 1. Optimera syrgastransporten
  1. Intubation vid medvetslös patient. Risk för aspiration, blod till andningsmusklerna strypt.
  2. 10 L syrgas på mask.
 2. Singeldosbehandling vid akut hypovolemi och chock

–        HyperHAES

–        7,2% NaCl, 6% HES 200/0,5

–        Dosering: 4 ml/kg kroppsvikt

–        Snabb bolusinfusion under 2-5 minuter.

 1. Ös på med kristalloider, kolloider och blodprodukter.
 2. Utvärdera och monitorera dina åtgärder.
 3. Åtgärda blödningskällan.