PM

för ‘Medicin’
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Pancreas, Pankreassjukdomar
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Kemlab, Medicin, Syra-bas
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Medicin
maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar

ALS

sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
feb 11th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Allergologi, Lungmedicin, Medicin
okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Hjärta och kretslopp, Kardiologi, Läkemedel
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Virus
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
apr 27th, 2011 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Internmedicinska ingrepp, Leversjukdomar, Operationer
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
nov 7th, 2021 | Kategoriserad under Medicin
okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
maj 28th, 2021 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
sep 26th, 2021 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik, Infektionsmedicin, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
nov 1st, 2009 | Kategoriserad under Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Infektionsmedicin, Svampinfektioiner
okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Andning och cirkulation, Anestesi, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Tumörer och rubbningar i immunsystemet
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Arytmier, Hematologi, Kardiologi, Medicin, Venös tromboembolism
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Konfusioner och demenser, Neurologi, Psykiatri
mar 18th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Gynekologi, Medicin
okt 17th, 2016 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel
aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi, ÖNH
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Kirurgi, Medicin, Övrig urologi, Urologi
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Kirurgi, Thoraxkirurgi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Epilepsi, Medicin, Neurologi
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin, Övre gastro
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medel vid anemier, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab, Medicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
jan 16th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Ortopedi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Urologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
okt 4th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
jun 27th, 2016 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
okt 16th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Kemlab, Övrig endokrinologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Lungmedicin, Medicin
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin, Nefrologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Hår och naglar

HIV

sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Fysiologi, Hormoner och dessas regerling, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Hypertoni, Hypertoni, Medicin
nov 9th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
sep 29th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypothalamus, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel

ICD

sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik, Infektionsmedicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Kardiella infektioner, Kardiologi, Medicin
nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Urologi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
dec 20th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Medicin
nov 18th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
dec 5th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Gastroenterologi, Hematologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin, Neurologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
feb 16th, 2015 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
apr 1st, 2014 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Epilepsi, Medicin, Medicinska symptom, Neurologi, Neurologiska symptom, Symptom
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Obstruktiv lungsjukdom
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kemlab, Medicin, Thyroidea, Thyroidea
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Reumatologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
feb 7th, 2018 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, ÖNH, ÖNH-symptom, Venös tromboembolism
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin
nov 2nd, 2015 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
nov 4th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Internmedicinska ingrepp
dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Medicin, Neurologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Lungmedicinska ingrepp, Medicin, Operationer
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Proteinmiljö
sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Gastroenterologi, Tarmsjukdomar, Vätska och nutrition
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin
sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Virus
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Reumatologi, Vaskuliter
sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Neurologi, Övrig neurologi, Smärta
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Neurologi, Psykiatri, Rörelsestörningar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Infektionsmedicin, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Nefrologi, Njursvikt
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Fysiologi, Nefrologi, Njurfysiologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Arytmier, Kardiologi, Läkemedel, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Medicin
nov 3rd, 2015 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation, Lungmedicin, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Urologi
okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
jun 12th, 2018 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel
sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Neurologi
nov 9th, 2014 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin, Neurologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gastroenterologi, Kemlab, lever, Leversjukdomar, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Onkologi, Pancreas
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, ÖNH, Övrig neurologi
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Hematologi, Läkemedel, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Kirurgi, Medicin
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
nov 23rd, 2017 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
nov 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
dec 7th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Binjurar, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Lungmedicin, Medicin
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
aug 13th, 2013 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Hand, Neurologi, Ortopedi, Övrig neurologi
dec 1st, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kotpelaren, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom, Reumatologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin
mar 11th, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
sep 29th, 2017 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
sep 27th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Oftalmologi, Reumatologi, Systemsjukdomar
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
dec 11th, 2014 | Kategoriserad under Akut, Medicin
mar 10th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Parasiter
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Thyroidea
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
jan 14th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
nov 6th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Luftvägsinfektioner, Medicin, Virus
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
okt 8th, 2013 | Kategoriserad under Endokrinologi, Thyroidea
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
jan 15th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Andningsorganen, Läkemedel, Medicin
nov 22nd, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi, Thyroidea
sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
maj 2nd, 2018 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Neurologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin, Thyroidea
sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
jan 27th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Medicin
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status
aug 14th, 2012 | Kategoriserad under Hematologi, Immunbrist, Infektionsmedicin
sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
jan 22nd, 2022 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi, ÖNH, Yrsel
sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
dec 9th, 2010 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Blödningsrubbningar, Hematologi, Medicin
nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Neurologi, Övrig neurologi, Psykiatri
mar 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Rörelseapparaten