Chock

ICD-10

 

Anafylaktisk chock, ospecificerad T78.2

Kardiogen chock R57.0

Hypovolemisk chock R57.1

Annan chock R57.8

Chock, ospecificerad R57.9

 

Etiologi

 

Distributiv Kardiogen Hypovolemi Obstruktiv Övriga
AnafylaxiSepsis HjärtinfarktArytmi

Klaffel

Se hjärtsvikt

DehydreringBlödning

  • Yttre
  • Inre
HjärttamponadLungemboli

Övertryckspneumothorax

Neurogen chockIatrogen

Addisons sjukdom

AnamnesAllergi

Temp, CRP

BröstsmärtaOrtopné. Ödem.

Rassel

EKG

TraumaHudturgor

Torra slemhinnor

HalsvenstasDämpade hjärttoner

D-dimer

EKG

AnamnesMediciner
Vätska. Adrenalin. Kortison. Antibiotika. SyrgasSimdax

Reperfusion

Sedvanlig behandling

VätskaStoppa blödning PericardiocentesTrombolys

Akut evakuering

Vätska.Steroider

 

Utredning

Status

AT (Cyanos, Halsvenstas, Temp)

Cor, Pulm, Buk,

LS underben (ödem, pigmentering, DVT).

 

Kemlab

Blodstat, Elstat, CRP, TnT, D-dimer.

Blodgas. Blododling.

 

Fyslab

EKG.

UKG är det bästa verktyget om orsaken till den cirkulatoriska svikten är oklar. Olika strategier finns. RUSH är ett alternativ som beskrivs i annat PM. Följande tabell ger en snabb översikt och är hämtad från läkartidningens ABC-artikel (2):

Fynd vid ultraljudsundersökning Genes till chock
Hjärta
Perikardvätska och höger farmars-/kammarkollaps Misstänkt tamponad
Nedsatt vänsterkammarkontraktilitet Misstänkt kardiogen chock
Högerkammarbelastning Misstänkt lungembolisering
V Cava Inferior
Storlek < 2 cm, kollapsgrad > 50 % Talar för hypovolemisk eller distributiv chock
Storlek > 2 cm, kollapsgrad < 50% Talar för obstruktiv eller kardiogen chock
Buk och pleura
Intraperitoneal- eller pleuravätska Vid trauma, misstänkt blödning
Aortaaneurysm Vid chock, misstänk ruptur
Lungor
Avsaknad av glidningstecken (sliding sign) och kometsvans (comet tail) Misstänk ventilpneumotorax
Rikligt med B-linjer i samtliga lungfält Misstänk lungödem och kardiogen chock

 

Handläggning

 

Fortsatt utredning och behandling måste riktas mot förmodad anamnes. Det är sällan fel att ge en chockande patient vätska förutsatt att lungödemet inte bubblar ur munnen.

 

Vasopressorer

Epinefrin (Adrenalin)

Alfa och Beta 1/2-egenskaper. Tillslag på 1 min, duration 5-10 min.

 

Blandning och dosering (1) 

Ta en 10 ml spruta ned 9 ml vanlig koksalt. Dra upp 1 ml Adrenalin från 100 ug/ml. Du har nu blandat till Adrenalin 10 ug/ml.

Ge 0,5-2 ml var 1-5 min (5-20 ug)

 

Fenylefrin

Ren alfa-egenskap. Ges med fördel till takykarda patienter. Tillslag på 1 min.

 

Blandning och dosering (1)

Ta en spruta och dra upp 1 ml fenylefrin (10 mg/ml). Injicera detta in i en påse med 100 ml natriumklorid. Du har nu 100 ml fenylefrin 100 ug/ml. Dra upp lite i en spruta, varje ml innehåller 100 ug.

Ge 0,5-2 ml var 1-5 min (50-200 ug).

 

Referenser

 

  1. Weingardt S: EMCrit Podcast 6 – Push-Dose Pressors
  2. Mokhtari A: ABC om chock på akuten. Läkartidningen 2015;112