Akut leukemi

aug 26th, 2009 | Filed under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi

Kan grovt delas in i Akut Myeloisk Leukemi (AML) och Akut Lymfatisk Leukemi (ALL).

 

Symptom

 

 1. Trötthet (Anemi)
 2. Infektioner (Neutropeni). Vanligare med icke-infektionsutlösta feberepisoder som misstolkas.
 3. Blödningar (Trombocytopeni).
 4. Symtom orsakade av infiltration
  1. Lymfkörtelförstoring. Hepatosplenomegali.
  2. CNS-symptom
  3. Hud-spt
  4. Benvärk pga periostinflitration eller kraftig myelopoes hos barn.

 

Utredning

 

 1. Blod
  • Anemi
  • Neutropeni
  • Granulocytopeni
  • Ev. Leukocytos med blaster
 2. Benmärg
  • Massiv infiltration av blaster
 3. Lumbalpunktion
  • Spridning till CNS?
 4. Infektionsprover

 

Klassifikation

 

 1. Morfologi/cytokemi
 2. Membranantigen – flödescytometri (immunofenotypning)
 3. Karyotypanalys

 

Behandling

 

 1. Cytostatika
  • Induktion (För att åstadkomma remission)
  • Konsolidering (För att utrota kvarvarande leukemi)
 2. Understödjande behandling
  • Infektionsprofylax/behandling
  • Transfusioner
  • Kolonistimulerande faktorer
 3. Stamcellstransplantation
  • Allogen (G vs H(leukemi))
  • Autolog

 

Komplikationer

 
Infektioner (sepsis), Leukostas, ”Cell lysis syndrom” (K+↑, urat↑).