Dilaterad Kardiomyopati (DCM)

sep 7th, 2009 | Filed under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin

Generellt nedsatt kontraktilitet och dilatation av hjärtkammaren.

Nedsatt systolisk funktion.

 

Etiologi

 

Idiopatisk, Genetisk defekt, Virus? Diabetes, Ischemisk h-sjd, Alkohol, Infektioner

 

Symptom          

 

Som vid hjärtsvikt.

 

Utredning         

 

Diagnos ställs vid hjärtsvikt,  hjärtförstoring (Röntgen), systoliskdysfunktion (UKG) samt avsaknad av annan känd hjärt-kärlsjukdom

 

Behandling      

 

Behandling med ACE-hämmare eller betablockad är gynnsam som vid övrig hjärtsvikt (1).

ICD-behandling efter överlevt hjärtstopp bör övervägas. Däremot föreligger delade

meningar beträffande primär ICD-behandling hos högriskpatienter före dokumenterat VT/VF (1).

Otillräcklig dokumentation finns för gynnsam behandlingseffekt med aldosteronhämmare och amiodaron (1).

 

Referenser

 

  1. Asplund K, Kärvinge C: Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård – det medicinska faktadokumentet. Bergslagens grafiska AB, Lindesberg, 2004.