Kronisk pankreatit

Leder till nedsatt sekretion av digestionsenzymer från pankreas, vilket ger malabsorption (maldigestion) av fett och proteiner. Försämrad endokrin funktion ger diabetes.

Etiologi

Alkoholmissbruk (vanligas), gallstensjukdom, hyperkalcemi, hypertriglyceridemi.

Andra orsaker till pankreasinsufficiens: Cystisk fibros, Malignitet (avflödeshinder), tunntarmsresektion, medfödd.

Symptom

Smärta, diarré (steatorré). Anamnes på alkoholism.

Viktnedgång.

Utredning

Kemlab

 1. Rutinprover inkl CRP, blodstatus och elstatus.
 2. Leverstatus, Amylas (lågt-normalt) och Pankreasamylas (lågt).
 3. dF-fett, Pankreolauryltest (i urin, låg specificitet och sensitivitet) och Treoleintest tas mer sällan.
 4. Enzymsekretionstest (endoskopiskt, specifikt) är heller inte så vanligt att ta.

Radiologi

Ultraljud, CT eller BÖS görs för att finna karaktäristiska förkalkningar och utesluta malign bakgrund.

MRCP kan bli aktuellt.

Diagnos

Kliniken vägs samman med pankreasamylas och radiologisk bild.

Behandling

Förstahandsbehandling

 • Alkoholabstinens.
 • Perifert verkande smärtstillande (NSAID, Paracetamol).
 • Enzymprepatat sätts helst in tidigt i förloppet.
 • Syrasekretionshämmande medel kan förbättra effekten av enzympreparaten.
 • Vitaminsubstitution (B12, ADEK).
 • Fettreducerad kost, ät lite och ofta.

Mer avancerad behandling vid terapisvikt

 • Endoskopisk stent kan bli aktuellt vid strikur.
 • ESWL.
 • Opioider kan blir aktuellt vid mer kraftiga smärtproblem, kan ge andra problem dessvärre.
 • Longitudinell pancreaticojejunostomi.
 • Operation ad modum Whipple (smärtstillande).
 • Celiakusblockad.
 • Splankniektiom.
 • Dränage av pseudocystor.