Heroinabstinens

sep 27th, 2009 | Filed under Beroende, Medicin, Psykiatri

Symptom

(ökad adrenerg aktivitet)

Mild Moderat Tydlig Allvarlig
Gäspningar
Snuva/Tårflöde/Hosta (”cold turkey”)
Svettning

  Tremor
  Mydriasis (vidgade pupiller)
  Gåshud
  Aptitlöshet

   Lufthunger
   Rastlöshet (Akatisi)
   Insomni
   Hypertoni

    Kräkningar
    Diarré

     Övriga symptom
     Dysfori/ Irritabilitet
     Buksmärtor
     Muskelvärk och kramper
     Feber
     Takykardi

      Behandling

      (behandlingstid 10-14 d)

      Lindig abstinens: Måttlig – svår abstinens: Mycket svår abstinens:
      Catapresan® (Klonidin, centralt verkande (LC) a2-agonist, minskar sympatisk hyperaktivitet)

      + Ej beroendepotential, ej sedering

      – Blodtrycksfall, påverkar ej psykiska symtom, muskelvärk och sömnstörning

      Subutex®/Suboxon® (Buprenorfin, partiell opioidagonist/antagonist)

      + Låg toxicitet, ringa påverkan

      + Suboxon® kan inte missbrukas

      – Sedering vid höga doser

      Metadon® (Metadonklorid, opioidagonist)

      + Effektivt

      – Hög toxicitet, sedering och andningspåverkan

      Kompletterande behandling (ofta ej nödvändigt):
      Antiemetika vid kräkningar

      Imodium® el liknande vid diarré

      Sedativa/hypnotika vid behov