Lymfom

aug 27th, 2009 | Filed under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi

Lymfom är malign proliferation av lymfocyter.

 

Riskfaktorer

 

 • Hög ålder
 • Autoimmuna sjukdomar (t ex Sjögrens syndrom)
 • Vissa virusinfektioner (tex EBV-virus), framförallt hos immunsupprimerade patienter
 • Vissa bakterier (t ex H. pylori)
 • Även UV-ljus och kemikalier är misstänkta riskfaktorer.

 

Symptom

 

 1. Ofta asymptomatisk (1/3)
 2. Lymfkörtelsvullnad (oöm)
  1. Lokala tycksymtom (smärta, andfåddhet och mättnadskänsla)
  2. Tromboser
  3. Hydronefros
 3. Mjältförstoring
 4. Tonsillförstoring
 5. B-symtom (typiskt vid HL)
  • Nattliga svettningar
  • Fluktuerande temp (feber 3 dgr med temp > 38 grader).
  • Avmagring (viktförlust 10% senaste 6 mån).
 6. Sviktande benmärg (bortträngd)
  • Trötthet – anemi
  • Blödningar – trombocytopeni
  • Infektioner – neutropeni
 7. Klåda är ett klassiskt men sällsynt symtom.
 8. Smärta i de affecterade lokalerna som uppkommer i samband med alkoholintag.

 

Diffdiagnoser

 

 1. Infektioner. En rad infektioner ger förstorade körtlar som både för klinikern och patologen kan vara svåra att skilja från lymfom t ex toxoplasmos och mononukleos.
 2. Cancer. Körtlarna är oftast hårda till skillnad från lymfom vars körtlar är elastiska.
 3. Sarkoidos
 4. Autoimmuna sjukdomar

 

Utredning

 

Anamnes

B-symtom enl ovan?

 

Status

Inklusive lymfkörtlar (oömma, fast elastiska och fritt rörliga), mjälte, tonsiller.

 

Kemlab

Hb, LPK + differentialräkning, TPK, S-LD och SR.

S-elfores (M-komponent)

Patienter med HIV har högre risk för lymfom. Var frikostig med HIV test.

Ev Virus-serologi (t.ex. vid HIV-misstanke)

 

Radiologi

Röntgen pulm.

CT-hals, thorax, buk, bäcken.

 

Patologi

Lymfkörtelbiopsi (helst en hel lymfkörtel)
Benmärgsundersökning. Definitionsmässigt innebär en benmärgsinfiltration överstigande 25% blaster att pat har en leukemi.

 • Morfologi
 • Immunofenotypning
 • Cytogenetik

 

 

Indelning

 

Det finns två huvudgrupper

 1. Hodgkins lymfom
 2. Non hodgkins lymfom
  • NH-lymfom av B-cellstyp (inkl. myelom)
  • NH-lymfom av T-cellstyp
  • Storcelliga anaplastiska lymfom.

Dessa kan vara antingen hög- eller lågmaligna.

  

Undergrupper

Det finns ett 20-tal undergrupper. Sjukdomsförloppet och behandlingen varierar. De 7 vanligaste (Antal/år i Sverige):

 1. Diffust storcelligt B-cellslymfom (500)
 2. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (500)
 3. Follikulärt lymfom (200)
 4. Hodgkins lymfom (140)
 5. Immunocytom (100)
 6. Mantelcellslymfom (80)
 7. Perifert T-cellslymfom (70)
 8. Storcelliga anaplastiska lymfom (??)

 

De flesta lymfom utgår från B-lymfocytens utvecklingskedja (t ex grupp 1,2,3,4,5,6) medan lymfom utgångna från T-lymfocyter (t ex grupp 7) är ovanliga. Varje år insjuknar 2000 personer i Sverige.

 

Stadiumindelning

Stadium Engagemang
I En lymfkörtelregion.
II Två eller flera lymfkörtelregioner på samma sida om diafragma.
III Lymfkörtelstationer på båda sidor av diafragma.
IV Ett eller flera extra/lymfatiska organ/vävnader med eller utan associerat lymfkörtelengagemang.

Om allmänsymtom (oförklarlig feber, nattsvett eller viktnedgång > 10% senaste 6 mån) finns så anges bokstaven B. Vid avsaknad av allmänsymtom anges A.

 

Behandling

 

Beror på

 • Typ av lymfom
 • Malignitetsgrad
 • Stadieindelning

 

Tänkbara alternativ

 1. Expektans
 2. Cytostatika
 3. Strålbehandling
 4. Monoklonala antikroppar
  • Rituximab (Mabthera®) – riktad mot CD 20.
  • Alemtuzumab (MabCampath®) – riktad mot CD 52
 5. Kortison
 6. Transplantation av benmärg (autolog/allogen).