Malaria

sep 5th, 2009 | Filed under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter

Mycket vanlig i Afrika (90% av alla fall). Dödar 2 milj/år.

 

Agens

 

 • Protozo, plasmodium från mygga (Anopheles).
 • P falciparum (kan döda, mest i Västafrika)
 • P vivax (ej i västafrika, vill ha tempererat klimat)
 • P ovale (liknar P. Vivax, sällsynt)
 • P malariae (väldigt sällsynt, schimpansmalaria)

 

Patogenes

 

Livscykel:

 1. Sporozoiter i myggsaliv, injiceras vid stick.
 2. Hepatocyter invaderas.
 3. Utmognad sker till leverschizonter inom 6-30 d (P vivax o P ovale kan även tillfälligtvis stanna i utvecklingen som hypnozoiter i <1 år  upp till decennier).
 4. Leverschizonterna spricker och ca 30 000 dotterparasiter (merozoiter) sprids i blodbanan.
 5. Varje merozoit kan invadera en erytrocyt och inom 48-72 h bli en mogen erytrocytschizont (erytrocytär fas).
 6. Erytrocytschizonten spricker och ca 10-20 dottermerozoiter kan invadera ytterligare erytrocyter.
 7. Efter flera cyklar kan några merozoiterna bilda könliga gametozyter som kan sugas in i en mygga och bilda sporozoiter via mellanstadier i myggans magsäck.

 

Feber uppkommer när erytrocytschizonterna spricker (upprepade korta feberattacker)

Anemi uppkommer pga: 1) erytrocytfagocytos i mjälten, 2) benmärgsdepression o 3) hemolys.

Efter 2-3 veckor är pat ofta afebril pga immunitet

 

Symptom

 

Feber är kardinalsymptomet, gärna slängande. Faciparum har mer konstant feber än vivax och ovale som går med de klassiska återkommande feberepisoerna med några dagars mellanrum.

Ofta förekommer diarré/kräkningar och muskel- och ledvärk.

Vid faciparum risk för cerebral (medvetslöshet, död) eller perniciös (>5% av RBK är invaderade) malaria pga hög paracitemi (obstruktion av kapillärer i hjärnan) och eftersom den kan invadera RBK i vilken ålder som helst.

 

Utredning         

 

Kemlab

Hb (lågt?), V (lågt?), Trc (lågt!).

 

Baktlab 

Tjock droppe ger diagnosen. Utstryk säger vilken sort det handlar om.

Malaria testkit: MalaQuick och MalaQuick Kombi (hög specificitet, 80% sensitivitet)

 

Behandling      

 

Profylax

Lariam® (meflokin)

 • 5 mg/kg 1 ggr/v. 1 v. innan och 4 v. efter resa
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Biverkningar
  • Sänker kramptröskel
  • 30% får illamående/kräkning, diarré och ysel under beh
  • 1/200 – 1/2000 får psykos under beh (mindre risk vid profylax)
  • Många får ångest och sömnsvårigheter vid profylax
  • Ej till gravida i första trimestern

Malarone® (atovakvon + proguanil)

 • 1 tab/d. 1 d. innan och 7 d. efter resa
 • Verksam mot gematocyter och i preerytrocytär (P falciparum) och erytrocytär fas (P falciparum, P vivax, P ovale
 • Tas med fettrik mat
 • Få biverkningar

Doxyferm® (doxycyklin)

 • 100 mg x 1, 1d. innan och 4 v. efter resa.
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Rekomenderas i vissa områden med multiresistent P. Falciparum
 • Biverkan: 3% fototoxicitet

 

Malariainfektion

Lariam® (Meflokin)

Malarone® (atovakvon + proguanil)

Kinin

 • Verksam i erytrocytär fas
 • Vid svår akut malaria
 • Biverkningar: hörselnedsättning, yrsel, illamående (för låg dos om pat inte klagar).

Klorokin

 • Verksam i erytrocytär fas
 • Billigast, globalt mest använda
 • Ej särskilt effektivt
 • Biverkningar: ångest, sömnsvårigheter, psykos.

Artemisinin

 • Verksamt i alla stadier
 • Finns inget preparat reg. i Sverige (ex tempore)
 • Snabbast verkande!

Primakin

 • Mot hypnozoiter

Doxyferm / Riamet (Artemeter + Lumefantrin)

 • Vid multiresistent.
 • Verksam i erytrocytär fas
 • Mot multiresistent P. Falciparum