Artros

sep 24th, 2009 | Filed under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi

Flera olika former av kronisk leddestruktion faller under benämningen artros. Vid Artros ses destruktion av ledbrosket. I extremfallet blottas det underliggande benet. I förloppet ingår en reparationsprocess som resulterar i osteofyter. Dessutom sker en sklerotisering av det subkondrala benet. Vanligen drabbas hand, rygg, höft, knä och stortåns grundled. Artros drabbar oftare kvinnor än män och blir vanligare med stigande ålder.

 

Etiologi

 

Primär (ideopatisk)

Sekundär (trauma, missbildningar, artrit)

 

Symtom

 

 1. Smärta vid belastning/rörelse
 2. Fluktuerande förlopp
 3. Hydrops
 4. Nedsatt rörlighet
 5. Palpabla osteofyter

 

Utredning

 

 1. Anamnes
 2. Ledstatus (Smärta, Krepitationer).
 3. Ledvätskeundersökning (vid diffdiagnostiska bekymmer).
 4. Röntgen (med och utan belasting). Minskad ledspringa, osteofyter, ökad subkondralbentäthet, små cystor
 5. Artroskopi (övervärderar fynd, görs sällan)

 

Diagnoskriterier

 

 1. Belstningssmärta hos person > 50 år.
 2. Daglig smärt senaste månaden.
 3. Normal SR.
 4. Palpationssmärta över led, ledkapsen och ibland även omgivande muskelfästen.
 5. Rörelseinskränkning, framför allt knä.
 6. Krepitationer, framför allt knä.
 7. Hårda uppdrivningar runt leden, framför allt fingrar och knän.
 8. Röntgenförändringar (minskad ledspalt, osteofytpålagring, skleros av subkondralt ben).

 

Behandling

 

 1. Utbildning, hjälpmedel och arbetsanpassning. Viktnedgång.
 2. Analgetika (Paracetamol, NSAID, Natriumhyaluronat, Dextropropoxifen, Tramadol, Kodein)
 3. Ledinjektioner (Kortison, Hyaluronan)
 4. Sjukgymnastik
 5. Kirurgisk behandling (Protes, Osteotomi)

 

Komplikation  

 

Deformerad led, Felställning.