Anestesi vid reumatoid artrit

Preoperativ bedömning

 • Luftväg
  • Röntga alltid halsryggen! (fixerad eller subluxerad?)
  • Heshet kan tyda på inflammationspåverkan på cricoarytenoidbrosk
  • ÖNH-konsult
 • Lungfunktion
  • Restriktiv påverkan? Interstitiell fibros?
  • Rtg pulm och ev spirometri
 • Kardiovaskulär sjukdom
  • EKG
 • Anemi
  • Blodvärde
 • Njursvikt
  • Elstatus inkl krea
 • Steroidbehandling
  • Ge steroider perioperativt

Anestesi

 • Förberedelse för ev svår luftväg
 • Överväg regional anestesi
 • Överväg fiberintubation