Malnutrition

Patientkategorier

Hjärtsvikt / Parkinsson / Cirrhos / Stroke / KOL / Lungcancer / Dysfagi

Demens / Depression

 

 

Symptom

Viktnedgång > 5% av total vikt senaste månaden. Viktnedgång 10% senaste 6 mån.

 

Protein-energi-malnutrition (PEM)

  Män Kvinnor
Klinisk bedömning

Trötthet

Atrofier

Ödem

   
Antropometri

Viktindex (%) eller

BMI (kg/m2)

Överannshudveck (mm)

Överarmsomfång (cm)

–        ≤79år

–        ≥ 80 år

< 80

< 20

≤ 6

≤ 23

≤ 21

< 80

< 20

≤ 12

≤ 19

≤ 18

PlasmaproteinerAlbumin (g/l)

Transtyretin (g/l)

< 36

< 0,20

< 36

< 0,18

Cellmedierad immunologi hudtestPPD, paratit eller candida (mm) < 10 < 10
≥ 3 av ovanstående innebär protein-energi-.malnutrltion

 

 

Symptomatisk behandling

 1. Mat
  • Konsistens: Hackad, pure
  • Sammansättning: Berika, flytande lågt energi, näringsinnehåll
 2. Måltid. Ansträngning, vila före / Kroppsläge / Tid  / Hjälpmedel
 3. Näringstillskott 1 x 2
 4. Oral / bronkialtoalett
 5. Läkemedel. Såväl utsättning som antiemetika
 6. Stöd
  • Nasogastrisk / Jejunal sond
  • Witwelfistel / PEG / Laparoskopisk gastrostomi = knapp
  • Jejunostomikateter
  • TPN