Cancer corporis uteri

nov 21st, 2009 | Filed under Gynekologi, Kirurgi, Onkologi

Corpuscancer är den tredje vanligaste maligniteten (vanligaste gyncancern) bland kvinnor i Sverige, och utgör 5,4% av all kvinnlig cancer. De flesta fall inträffar hos kvinnor i åldersgruppen 60-69 år. Etiologin är okänd, men det är accepterat att östrogener spelar en roll i corpuscancerns utveckling.

 

Riskfaktorer

 • Exogena östrogener (utan gestagentillägg)

 • Nullipara

 • Tidig menarche

 • Sen menopaus

 • Infertilitet

 • Anovulation

 • Övervikt.

 • Diabetes

 • Hypertoni

 • Bröstcancer

 • Endometriehyperplasi

 

Kombinerad p-piller, rökning och alkohol har en skyddseffekt mot corpuscancer.

 

Adenocarcinom är den vanligaste typen med bästa prognosen. Lågt differentierade tumörer har en betydligt sämre överlevnad.

 

Symtom:

 1. Postmenopausal blödning (Premenopausal: oregelbundna blödningar och menorrhagi).

 2. Flytningar

 

Utredning:

 1. Gyn us

 2. Vaginalt ultraljud

  • Endometrium < 4 mm = ingen åtgärd

  • Endometrium > 4 mm = Px

 • Glandulärcystisk hyperplasi = Intermittent gestagen

 • Polyp utan atypi = Extirpation

 • Adenomatös hyperplasi = Hysterektomi

 • Malignitet = Hysterektomi + salpingo-oophorektomi

 1. Abrasio / Endorette™ (Endometrial Suction Curette)

 2. DNA-analys

  • Riskbedömning

 3. Lungröntgen

 4. CT, MR, urografi, colonröntgen, rektoskopi, cystoskopi

 

Behandling:

 1. Total abdominal hysterektomi och salpingo-oophorektomi bilateralis (SOEB)

 2. Hos högriskpatienter gör man även total bäckenlymfkörtelutrymmning och ger adjuvant radioterapi

 3. 25% av tumörerna svarar på högdosbehandling med progresteron

 4. 20% av tumörerna svarar på cytostatika

 

Prognos:

Omkring 80% av patienterna diagnostiseras i stadium I (6). Prognosen är god vid tidig upptäckt (75% av patienterna är i stadium I).