Abort

nov 25th, 2009 | Filed under Antikonception, Gynekologi
  • Tillåtet om kvinnan begär abort innan 18 +0
  • Därefter endast efter beslut från Socialstyrelsen om att det föreligger ”synnerliga skäl”
  • Varje år utförs 30 000 – 35 000 aborter i Sverige
  • Anamnes
  • Gyn us inkl. transvaginalt ultraljud (för att fastställa exakt graviditetslängd)
  • Klamydiaprov (måste behandlas innan aborten genomförs)
  • Blodgruppering
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Erbjud kontakt med kurator
Handläggning
Metoder
Medicinsk abort – 8+6 Antiprogesteron, mifepriston (Mifegyne® 600mg) po framkallar ett missfall och följs 36–48 timmar senare av administrering av en prostaglandinanalog – gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt för att åstadkomma uteruskontraktion och uppmjukning av cervix. Övervakning av patienten och observation 4-6 timmar efter prostaglandinadministrering rekommenderas pga behovet av parenteral smärtlindring.

Återbesök efter 8-14 dagar för kontroll att aborten skett fullständigt, kontroll graviditetstest efter ca 4v.

Kirurgisk abort – 12+6 0-para och grav ³10 veckor får förbehandling av cervix, t.ex. gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt.

Ingreppet innebär en mekanisk dilatation av cervix med hegarstift, varefter kaviteten töms med vakuumsug och slutligen en skrapning. Anestesi ges i form av paracervikalblockad och lugnande.

Tvåstegsabort 13+0 – ca.22 Mifepriston (Mifegyne® 600mg) po framkallar ett missfall och följs 36–48 timmar senare av administrering av en prostaglandinanalog – gemeprost (Cervagem® 1 mg) vaginalt för att åstadkomma uteruskontraktion och uppmjukning av cervix. Efter utstötningen görs ev. en skrapning. Vårdtiden brukar sällan överskrida två dygn.
Komplikationer
Infektion / Blödning / Ofullständig tömning / Sällan infertilitet

Glöm inte x-x-x-para = förlossning – spontan/legal abort – missfall