Buksmärta, akut – barn

dec 11th, 2009 | Filed under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn

Små barn har en tendens att reagera på en lång rad sjukdomar med feber, illamående, kräkningar och buksmärta. Ett ordentligt och noggrannt status är grunden för att finna orsaken.

 

Orsaker

 1. Appendicit. Vanligt från åldern 5-6 år, ofta atypiska symptom hos små barn. 
 2. Obstipation. Vanligast från 3 års ålder och uppåt. Hård avföring i ampullen. Går ofta över på klyx. Om inte bör kolon-rtg göras med frågeställningen invagination?
 3. Körtelbuk. Svårt att skilja kliniskt från appendicit. Ofta högre feber. Ofta relativt opåverkad i förhållande till den höga febern. Avklingar ofta snabbt på tarmvila.

 

 1. Invagination. Vanligast från 3 mån – 2 år. Krampartade buksmärtor i intervall + blodig avföring. Kolonrtg bör göras på barn som söker med återkommande smärtor under 2 timmar.
 2. Inklämt ljumskbråck. Upptäcks om man bara kommer ihåg att undersöka bråckportarna.
 3. Testistorsion. Glöm inte att undersöka yttre genitalia.
 4. Torsion av ovarie eller ovarialcysta. Upptäcks ofta för sent.

 

 1. UVI. Ta urinsticka.
 2. Gastroenterit.
 3. Pneumoni. Otit. Tonsillit.
 4. Sepsis. Meningit.

 

 1. Psykogen buksmärta
 2. Celiaki
 3. Gallstenssjukdom. Ovanligt hos barn.
 4. Akut terminal ileit. IBD.
 5. Adenovirus. EBV.

 

Utredning 

 1. Anamnes                        
  1. Buksmärtan. Debut? Duration? Lokalisation? Utstrålning? Karaktär?
  2. Andra symptom. Avföring? Miktion? Matintag?
  3. Epidemiologi. Omgivning? Utlandsresa? Konstig mat?
  4. Tidigare sjukdomar?
 2. Status
  1. AT (bedöm hydreringsgrad vid kräkningar eller diarré).
  2. ÖNH (inkl Trh). MoS.
  3. Cor / Pulm / BT.
  4. Buk.
  5. Yttr genitalia. Testistorsion? Ljumskbråck?
  6. PR. 
 3. Kemlab
  1. Hb, V, CRP, Diff.
  2. Na, K, Krea?
  3. U-sticka.
 4. Fyslab
  1. BÖS + Rtg pulm.

 

Handläggning

 1. Obstipation är en vanlig orsak till buksmärta hos barn. Klyx (120 ml) bör ges på vida indikationer.
  1. Kontraindicerat vid uttalad allmänpåverkan eller peritonitstatus.
 2. Hellre fälla än fria vid app-misstanke! Hellre öppna och se än vänta och se.
 3. Tänk på att barn < 3 mån mkt sällan är magsjuka om omgivningen inte är sjuk, skicka inte hem.