Buksmärta, återkommande – barn

dec 11th, 2009 | Filed under Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Barnmedicin, Symptom barn

Recurrent abdominal pain (RAP)Drabbar 10% av alla barn. Vanligast 4-16 år. Viss taggighet vanligt i mötet.

 

Definition          

 1. Buksmärta så kraftig så att barnet stannar upp i leken, sätter sig ner eller påverkas på något sätt.
 2. Minst 3 ggr / månad.
 3. Under minst 3 månaders tid.

 

Orsak

 1. Potentiellt allvarligt. Wilms tumör. IBD. Celiaki. Komjölksallergi.
 2. Ofarligt men kan göra livet enklare. Laktosintolerans. Förstoppning.
 3. GER. Gastrit. Duodenit. Gallsten. Njursten. Pancreatit.
 4. Funktionella besvär. Allt hänger ihop. Var ödmjuk. Tänk spännande!

 

Utredning

 1. Anamnes.
  1. Var gör det ont (Distinkt och från medellinjen tyder på organisk orsak).
  2. Ont just nu. Opåverkad och ont?
  3. Hur ofta och hur mycket besvär har patienten? Borta från skolan (inte bra)? Inte gått (pekar på funktionella besvär)? Gått hem från pga smärta?
  4. Tillväxt? Viktnedgång? Utvecklingsuppehåll?
  5. Hereditet. Celiaki? IBD? Funktionella besvär?
 2. Status. Extra fokus på bukstatus och PR.
 3. Kemlab
  1. Gör alltid: Hb. SR. Urinsticka. CRP. Orosomukoid. EMA (gliadin om < 2 år).
  2. Om vidare misstanke: Fe. TIBS. ASAT. ALAT. GT. Krea. Fecesmikroskopi. Helikobakterantigen i feces. Kalprotectin i feces (bra på att fånga inflammation). Ultraljud buk (gallsten, njursten, hydronefros, wilms tumör, annat).
  3. Ytterligare misstanke: Gastroskopi. Rektoskopi. Coloskopi. CT-skalle. CT-buk. 

 

Handläggning

 1. Uteslut allvarligt organiskt tillstånd.
 2. Ge råd. Sätt upp på snart återbesök om misstanke om funktionella besvär. Följ tillväxten.