Hypovolemisk chock

dec 28th, 2009 | Filed under Akut, Anestesi, Kirurgi, Kirurgiska symptom, Symptom

Kliniska tecken  

 • Tachykardi (varken sensitivt eller specifikt)
 • Hypotoni
 • Försämrad kapillär återfyllnad
 • Blek kall hud
 • Neurologisk påverkan (oro, agitation, medvetandepåverkan)

Handläggning

 • Kontroll av extern blödning  
  • direkt tryck, avsnörande förband endast vid massiv extremitetslödning som inte kan kontrolleras

 • Tidig intravenös access
  • Två grova nålar!
  • Ibland krävs intraossös access
  • Ultraljudsguidad perifer eller cenral venös access kan övervägas.
 • 2 liter normoton kristalloid lösning ges i första hand (ATLS konceptet)
 • Härefter ges blodprodukter. O-positivt blod kan användas till alla utom fertila kvinnor.
 • “permissive hypotension”
  • Normalt blodtryck kan öka blödningen
  • Kontraindicerat vid traumatisk hjärnsskada (risk för hypoperfusion)