Akut extremitetsischemi

mar 21st, 2010 | Filed under Akut, Kärlkirurgi, Kirurgi

Akut arteriell insufficiens orsakas oftast av embolism (85%) och i resterande fall av trombos. Atreriella embolier har i 90% sitt ursprung i hjärtat till följd av mitralisstenos, förmaksflimmer eller hjärtinfarkt. Aortaaneurysm och atreosklerotiska plack kan också ge upphov till emboli.

Patienter med arteriell trombos har ofta anamnes på kronisk arteriell insufficiens.


Riskfaktorer


 • Rökning
 • Diabetes
 • Hypertoni
 • Kardiell sjukdom
 • Hyperlipidemi
 • Tidigare emboliepisoder

 

Symptom   


Embolism: Trombos:
 1. Ofta akut symtomdebut
 2. Svåra ischemiska smärtor
 3. Blek extremitet
 4. Pulslöshet
 5. Nedsatt sensibilitet
 6. Distala pareser
 7. Nedsatt temperatur
 8. Vävnadsdöd
Liknar kliniskt embolism, men med långsammare symptomdebut, mindre dramatiska symtom.


5 p è Pain, Pallor, Paresthesia, paralysis, pulselessness. Jämför sidor.

 

Utredning   


Anamnes                        

 • Fullständiga uppgifter om tidigare symtom på hjärt- kärlsjukdom och det akuta insjuknandets förlopp
 • Patientens läkemedel ska anges liksom om han/hon är rökare
 • Patientens funktionella kapacitet ska också anges, t ex om han/hon kan gå i trappor utan att vila, gå en viss sträcka på plan mark med eller utan vila (claudicatio, hjärtinkompensation)


Status 

 • Uppgifter om hjärtstatus och eventuell förekomst av förmaksflimmer (EKG)
 • Noggrant pulsstatus ska utföras.
 • Ankeltryck och bedömning av sensibilitet, motorik och temperatur ska göras.
 • Kapillärcirkulationen bedömas.


Undersökningar

 • Om klinisk bedömning talar för uttalad kritisk ischemi, utförs ingen ytterligare utredning pga risk för irreversibel skada vid fördröjd behandling.
 • Om ischemin är mindre uttalad utreds patienten med perifer cirkulationsutredning duplex-doppler och/eller angiografi. Angiografin beslutas av kärlkirurg.


Remiss till Specialistläkare, kärlkirurg

 • Sjukdomsanamnes
 • Läkemedel. Rökare?
 • Hjärtstatus, ev förmaksflimmer
 • Kärlstatus, distala pulsar, ankeltryck-index
 • Patientens funktionella kapacitet
 • Om perifer cirkulationsutredning gjorts tidigare ska kopia bifogas remissen.


Diagnos


Klinik


Diff.diagnos


DVT, Venös insufficiensBehandling


Inom 6 tim. Annars risk för bestående skada.

 1. Smärtlindrande.
 2. LMWH
 • Initialt ges Fragmin® 5000E subcutant om kontraindikation till detta inte föreligger
 1. Angiografi + Lokal trombolys
 • Tid sedan debut > 20 tim
 1. Kirurgi (vid akut / hotad extremitet)
 • Ballongvidgning efter Embolectomi med Fogerty-kateter
 • Vid artärtrombos måste ofta ett komplicerat kärlkirurgiskt ingrepp utföras som kan innebära bypasskirurgi
 1. Postoperativ LMWH-behandling några dagar.


Uppföljning

T. Trombyl 75 mg, 1×1

Åtgärda ev bakomliggande tillstånd (Förmaksflimmer etc).


Komplikation


Akut extremitetsischemi innebär ett hot mot extremiteten och har en hög mortalitet.