Rupturerat aortaaneurysm

apr 23rd, 2010 | Filed under Kärlkirurgi, Kirurgi

2/3 av patienter med aortaruptur kommer aldrig till sjukhus och akut operation medför hög mortalitet (40% 30-dagarsmortalitet) (1). Den totala mortaliteten vid aortaruptur räknas till 80-90% (1). I Sverige uppskattas aortaruptur orsaka 700-1000 dödsfall/år (1).


Riskfaktorer

 

  • Stor aneurysmstorlek
  • Kvinnligt kön
  • Hereditet
  • Rökning
  • Hypertoni
  • Obstr lungsjukdom

 

Symptom


Kraftig smärta. Påverkad patient, ev chock. Känt aneurysm?

Rupturtriaden:

  • Svår buk / ryggsmärta
  • Blodtrycksfall
  • Pulserande resistens i buken


Utredning


Tidskrävande utredning skall undvikas om möjligt!

CT-buk eller angio (om cirkulatoriskt stabil patient).

Instabil patient kan behöva exploreras akut.


Diagnos


Klinik + Rtg


Diffdiagnoser  


Se PM för akut buk.

De som kan vara mest aktuella är njur- uretärsten, pankreatit, aortadissektion, mesenterialkärlsocklusion.

Glöm inte felsorterade patienter med hjärtinfarkt, lungembolism och lumbago-ischias.


Behandling


Cirulatorisk stabilitet

Remiss kärlkirurg


Cirkulatorisk instabilitet

Chockbehandling. Håll sBT 90-100. För högt BT kan leda till sekundärruptur.

Akut OP


Uppföljning


Se PM för aortaaneurysm.


Referenser


  1. Wanhainen A et al: Screening för bukaortaaneurysm i Uppsala. Läkartidningen nr 38 2010 volym 107.