Nästäppa / Långvarig rinnande näsa

okt 22nd, 2010 | Filed under ÖNH-symptom

Handläggning

Anamnes

Nästäppa?

Rinnsnuva?


Nysningar?

Klåda?

Ögonsymptom?

Hosta?

Andfåddhet?

Pip i bröstet?

Ensidig / bilateral? Lindring av näsdroppar?

Ensidig / bilateral? I samband med kraftansträngning, födointag? Hur är sekretet?

På morgonen? Vid solexponering?I samband med nässpt?

När? Karaktär?


När kommer symptomen?

Debut, förändring över tiden?

Konstanta / varierande?

Årstid?

Tid på dygnet?

Knutet till vissa miljöer?

Lindring under semestern?

Nedsatt luktsinne?

Ofta förkyld? Långdragna förkylningar?

Känslighet för starka dofter etc?Tid sjd – Astma, ögonproblem?

Tid ÖNH-sjd – Tidagare behandlats mot spt, effekt, hur länge? Genomgått allergiutredning? Anser sig vara allergisk?

Akt medicin – Överkonsumtion av näsdroppar/spray? Många LM kan ge nässpt. Ögondroppar, propanolol (rinnsnuva).

ÖK – ASA, känd allergi?

Her – Allergi?

Soc – Hemmiljö, arbetsmiljö, fritidsmiljö? Husdjur?

Status

AT (Atopiska hudförändringar?)

Cor; Pulm; PEF; BT

Näsa                   

Inspektion av ytternäsa (Septumdeviation? Alarinsufficiens?)

US av näskavitet

Slemhinnan på septums främre del? Krustor, blödning, förändringar.

Sekretets utseende? Slemhinnans utseende?       

Septumdeviation? Septumperforation?

Näsmusslornas utseende? Näspolyper?

US efter avsvällning


Öron

Svalg

Epifarynx


Ögon                  

Kemlab

Phadiotop, Pricktest, RAST, Provokation.

Odling, näsutstryk.

Fyslab

UL av bihålor; Slät-rtg; CT

Rinomanometri

Spirometri

US av luktsinnet                                                        

     Diffdiagnoser

Inflammation

 • Infektioner (virus, bakterier)

Infektiös rinit

Sinuit. Kronisk?

 • Allergi
 • Vasomotoriska reaktioner


Anatomiska avvikelser

 • Dyskonfiguration av ytternäsa
 • Alarinsufficiens
 • Koanalatresi
 • Septumdeviation
 • Concha bullosa etc
 • Adenoid hypertrofi


Trauma

 • Näsfraktur
 • Septumluxationer-frakturer
 • Septumhematom
 • Vasomotoriska störningar efter nästrauma


Rumsinskränkande tillstånd

 • Näspolyper (polyposis nasi)
 • Papillom, fibrom, gliom, cystor etc
 • Juvenilt angiofibrom
 • Cancer i bihålor, epifarynx
 • Främmande kropp


Övriga orsaker

 • Kronisk rinit

                             Simlexrinit

                             Hypertrofisk rinit

                             Atrofisk rinit

                             Sicca-anterior rinit

 • Perenn icke-allergisk rinit

Vasomotorisk rinit

NSAID-intolerans                         

Hormonella

                             Medikamentella

                                                          Rinitis medikamentosa

                             Monosymtomatisk droppsnuva

 • Psykogena
 • Vaskuliter
 • Ciliefunktionsstörningar
 • Cystisk fibros