Kirurgakuten

okt 23rd, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Hemgång från akuten

 1. Recept
 2. 2.       Sjukskrivning
 3. Uppföljning
 4. 4.       Information om när pat skall komma åter.
 1. Antibiotika
 2. Smärtstillande
 3. Annat
 1. Ompalpation
 2. Återbesök
 3. Remiss
 4. Poliklinisk undersökning

 

 1. 5.       Skriv in återbesök i ÅB-pärmen
 2. 6.       Diktera anteckning
 • Kopia
 • Diagnos

è Lägg i lådan ”polanteckningar”.

 

Inläggning via akuten

 1. 1.       Snabb-journal
 • Avdelning.
 • Fasta?
 • Ordinationer (enligt ”templista”).
 1. 2.       Medicinlista
 • Aktuell medicinering
 • Sätta ut mediciner
 • ÖVERKÄNSLIGHET
 • Antibiotika
 • Smärtstillande
 • Profylax [AB / TB]
 1. 3.       Templista
 • Diagnos
 • Fasta / Vätska
 • Sond / KAD
 • Planering [Kemlab / Fyslab]
 • Monitorering
 • Bandage / Lasse-kudde
 1. 4.       Rapportera avd è Telefon 

 

 1. 5.       Informera patienten
 2. 6.       Informera akutpersonal
 3. Diktera inskrivningsanteckning è Lägg tillsammans med blankt journalblad och lägg i lådan ”inläggningar”.


Operation

 1. 1.       OP-anmälan
 2. Ring och anmäl till OP.
 • Senast mat och dryck.Bedömning

 1. 1.       Sammanfattning

–          Anamnes

–          Status

–          Utredning [Kemlab / Fyslab etc]

 1. 2.       Diagnosförslag
 2. 3.       Skick innan hemgång (distalstatus)
 3. 4.       Förankring

–          Bakjour

–          Andra

 1. 5.       Handläggning (enligt ovan)