Extraslag (ES)

okt 23rd, 2010 | Filed under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab

Supraventrikulära extraslag (SVES)

 

Diagnoskriterier

 1. Extraslaget kommer för tidigt, dvs tidigare än förväntat. Ofta kort PQ-tid.
 2. Vanligen normal QRST-sekvens. Kammarkomplexet ser ut som de andra kammarkomplexen.
 3. Icke komplett kompensatorisk paus.
 4. Eventuella P-vågor kan uppträda enlig följande
  • Förmaksextraslag: Ektopisk P-våg med avvikande utseende före QRS-komplexet.
  • Nodala extraslag: Inverterad P-våg före eller efter QRS-komplexet alternativt ingen P-våg alls.

SVES

SVES är vanligt förekommande hos hjärtfriska individer men kan ibland förebåda förmaksflimmer och förekommer vid obehandlad hjärtsvikt.

 

Ventrikulära extraslag (VES)

 

Diagnoskriterier

 1. Extraslaget kommer för tidigt, dvs tidigare än förväntat. Ofta kort PQ-tid.
 2. P-våg saknas före QRS-komplexet
 3. Breddökat QRS-komplex (>0,10s) med avvikande utseende
 4. Diskordant T-våg (motsatt riktad vektor jämfört med QRS-komplexets)
 5. Normal förmaksrytm, påverkas inte av extraslagen (ingen retrograd fortledning)
 6. Komplett kompensatorisk paus.

VES

Om vartannat slag är ett VES betäcknas detta VES i bigemini.

Om vart tredje slag är ett VES betäcknas detta VES i trigemini.

Om alla VES har samma utseende kallas de unifokala då de härstammar från samma fokus.

Om de har olika utseende kallas de multifokala VES.


Förekommer hos friska individer men också vid intoxikationer och ischemisk hjärtsjukdom.