Högersidigt skänkelblock (RBBB)

Diagnoskriterier


  1. QRS-duration ≥0,12s.
  2. M-format komplex i högersidiga bröstavledningar = rSR´ (sekundär R-våg)  i V1.
  3. T-vågs inversion i V1 och V2.
  4. Bred S-våg i vänstersidiga avledningar (+ev i aVL och I)

 

Högersidigt skänkelblock


Då höger skänkel är blockerad sker fortledningen endast via vänster skänkel. Depolarisationen av höger kammare blir försenad. Då depolarisatione är störd blir även repolarisationen störd. Detta gör det svårt att tolka ST-T – förändringar.

Till skillnad från vänstergrenblock är det möjligt att EKG-tolka till viss del, exempelvis V5-6 bedömbara.

Förekommer hos hjärtfriska patienter men även vid förmaksseptumdefekt och vid ischemisk hjärtsjukdom.