Tankemall

okt 24th, 2010 | Filed under Checklistor, Diagnostik

Anamnes


Aktuell sjukdomsanamnes

 1. Karaktärisera huvudsymptomet
  • Om smärta
   1.  
    1. Vad förvärrar?
    2. Vad förbättrar?
    3. Behandlingsförsök
   • Var?
    1. Maximal smärta.
    2. Utstrålning
    3. Smärtvandring
   • Hur?
   •  
    1. Karaktär. (Molande? Huggande? Brännande?)
    2. Tidskaraktär (Intervall? Konstant?)
    3. Intensitet. (Måste patienten avbryta aktivitet? VAS
   • Varför
  • Om kroniskt
   • Hur ofta kommer besvären?
   • Hur påverkas patientens dagliga liv?
 2.  Tidsperspektiv
  • Debuten (Akut? Smygande? Utlösande moment?)
  • Förloppet.
  • Tidigare episoder.
 3. Andra symptom
  • Smärta på andra ställen?
  • Symptom från andra organsystem?
  • Functiones naturales
   • Avförin
   • Miktion
  • Aptit. Viktnedgån
  • Feber.
  • Neurologi. Hud. Andfåddhet etc…
 4.  Epidemiologi
  • Någon i närheten haft problem?
  • Ätit något konstigt?
  • Utlandsresa? Vaccinationer?


Tidigare sjukdomar

 1. Kirurgiska sjukdomar
  • Tidigare opererad? 
  • Problem vid anestesi?
  • Frakturer?
  • Blodtransfusioner?
 2. Medicinska sjukdomar
  • Kroniska sjukdomar.
  • Tidigare sjukhusvistelse
 3. Mediciner
 4. Överkänslighet
  • Mediciner
  • Allergier


Övrigt

 1. Socialt
  • Yrke
  • Familj. Gift? Barn?
  • Trappor? Hjälp? Etc…
 2. Hereditet
  • Tumörsjukdom
  • Metabol sjukdom. Diabetes? HT? Etc…


Status

AT

Psyk

Neuro

ÖNH

MoS

Lgl

Thyr

Mammae

Cor

Pulm

Thorax / Buk

PR

Yttr genitalia

Kärl

Huvud / Nacke / Rygg / Bäcken

Övre extremitet / Nedre extremitet

Lokalstatus


Kemlab


 1. Rutinlab
  • Blodstatus: Hb, V, Diff, Trc
  • Inflammation: SR, CRP. Elfores.
  • Elstatus: Na, K, Krea. Cl, Ca, Mg, P?
  • Leverstatus: ASAT, ALAT, ALP, GT. Amylas.
  • Koagulationsstatus: PK, APTT, Trc. Blödningstid.
  • Thyroideastatus: TSH, T4, T3.
  • Övrigt: P-glu. Albumin.
 2. Specifika prover
  • Hjärtenzymer
  • ANA etc.
 3. Urinsticka
 4. Serologi
 5. Odlingar
  • Urin
  • NPH
  • Sputum
  • Feces
  • Blod


Fyslab


 1. EKG. Om den nu inte skall stå under status?
 2. Rtg pulm
 3. UKG
 4. Etc…


Handläggning


 1. Vårdnivå. Inläggning eller inte? IVA?
 2. Understödjande behandling
  • Syrgas / Inhalationer.
  • Vätska
   • Vätska: Kristalloid / Kolloid.
   • Plasma / Blod
  • Nutrition
   • Fasta? Stödjedropp enl ovan.
  • Sonderingar
   • V-Sond
   • KAD
 3. Botande behandling
  • Antibiotika
  • Övriga mediciner.
 4. Monitorering
  • Kontroller. Vilka och hur ofta. DRUM? P / BT / Sat / RLS?
  • Fortsatt läkarkontakt.
 5. Planering
  • När tas ställning till fortsatt handläggning?
  • Utredning planerad?