Epididymit

mar 15th, 2011 | Filed under Infektioner, Urologi

Inflammation i bitestikeln. Vanligt.

 

Agens

 

Ung man: Chlamydia trachomatis, Neisseriae gonorrhoeae

Äldre man: E. Coli

Ovnligt: M. Tuberculosis

 

Symtom            

 

Ensidig skrotal smärta. Rodnad skrotalhud. Ev abscess.         

Inflammationstecken (ibland). Miktionssveda, Trängningar, Feber.

Ömhet och svulland över epididymis.

 

Utredning         

 

Temp, CRP

Palpation av skrotum (fripalpera testis från epididymis)

Urinodling

Urethraodling (chlamydia, gonorré) alt. serologi

Ev direktmikroskopi

Ultraljud

 

Diff. Diagnos   

 

Testistorsion, Testistumör

 

Behandling      

 

Antibiotika Standard
  • T. Ciproxin® 500 mg, 1×2
  • T. Eusaprim® 160 mg/800 mg x 2
Minst 3 veckor (kontroll!)
Misstänkt STD
  • T Doxyferm® 100 mg x 2, första dagen sedan x 1 i 9 dagar (Chlamydia) 
  • Ciproxin® 500 mg i engångsdos (Gonorré) 
Smärtstillning
  • NSAID
  • Suspensoir
Incidering av ev. abscess

                            

Uppföljning     

 

Följ upp under och efter behandling (efter 2 v. och 6 v.)

Ev ultraljud us efter behandling för att utesluta tumör

 

Komplikation  

 

Infertilitet (ovanligt)