Koledokussten

aug 31st, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Gallvägar, Kirurgi

Symptom

Ger i regel smärtor först när gallan stasas och spänner ut gallgångarna. Dov, djupt belägen

molvärk över levertrakten med utstrålning mot ryggen och höger skulderregion.

Vid inkilad papillsten kan den ampullära sfinktern ge samma typ av kramper som gallblåsesten, men smärtan är oftast lokaliserad till epigastriet.

Dessutom ev. ikterus, kittfärgad feaces, mörk urin, ev klåda.

Utredning


Temp, U-sticka

Hb, V, CRP, Leverstatus (bilirubin­), Amylas

Ultraljud. Visar stenen och vidgade gallgångar (koledokus > 6 mm).

Diagnos

Leverstatus visar stas (bilirubin, ALP höga) + Ultraljud sätter diagnosen.

Handläggning


  1. Inlägges fastande med dropp.
  2. Smärtstillande som vid gallsten.
  3. Ställningstagande till kolecystectomi, helst under vårdtiden. Hos yngre patienter < 40 år med misstanke på gallgångssten, bör cholecystektomi utföras primärt såvida inte patienten är ikterisk eller har tecken på cholangit. Peroperativ cholangiografi hos denna grupp verifierar/utesluter gallgångssten. Annars risk för att en ny sten sätter sig medan pat väntar på OP.
  4. ERCP med sfinkterotomi (EST) och stenextraktion om stenen finns kvar.

Uppföljning


Om ej pat är kolecystektomerad bör man ta ställning till elektiv operation.