Candida (thrush)

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Ytliga hudmykoser

Finns i normalfloran i GI.

Etiologi              Oftast c albicans.

                             Bakomliggande Diabetes? Immunsuppression?

Klinik                 I mungiprona = Perlêch. Beror på illasittande protes.

                             På tungan = Torsk. Vit beläggning, ilsket rött under.

                             Under brösten / I hudveck = Intertrigor. Mikrosatelliter som inte psoriasis har.

                             Ljumskar etc.

                             Balanit / Vulvit.

Mellan fingrarna = ”Erosio interdigitalis blastomyretica”. Reumatiker som inte kan sära. Plasthandskar / fuktigt arbete.

Nagelcandida: Samtidig paranyki. Fuktigt arbete.

Behandling       Behandla bakomliggande orsak: Sära hudvecken med tyg etc. Bomullshandskar under plasthandskarna etc

1)       Lokalbehandling

  1. Imidazolpreparat (ofta tillsammans med steroid)

                                                                                               i.      Daktar®, Pevaryl®, Canesten®

                                                                                             ii.      Daktacort®, Pevisone®

  1. Nystatin

                                                                                               i.      Mykostatin®

  1. Gentianaviolett

                                                                                               i.      Metylrosanilin®

2)       Systemisk behandling

  1. Fungoral®, Diflucan®, Flukonazol®, Sporanox®