Neurodermit

mar 17th, 2011 | Filed under Dermatologi, Ren dermatologi

Kronisk lichenifierad dermatit. Ovanlig

Etiologi              Klåda på lokaliserad hudyta leder till kliande av hud benägen för hypertrorfi – ond

cirkel. Klådan förvärras av stress. Association med atypi och neurotisk personlighet.

Period                Vuxna

Klinik                 Solitära, välavgränsade härdar. Kraftig infiltration och lichenfiering. Perifer hyperpigmentering

                             Mycket uttalad klåda, synnerligen kroniskt.

Lokal                  nacke, underarmar, ben.

Diffdiagnoser   Lichen ruber. Atopiskt eksem. Kontakteksem. Nummulärt eksem. Seborroiskt eksem.

Lichen planus hypertroficus. Psoriasis. Hudtumör!

Diagnos              1) Typiskt utseende + Typisk lokal.

                             2) PAD för att utesluta diffdiagnoser

Behandling       Primärvård

1)       Information / Sluta klia (omöjligt)

2)       Antihistaminer p.o.

3)       Steroider i nedtrappning.

4)       Ocklusion

5)       Mjukgörande efter steroiden.

Specialist

1)       Intrakutan steroidinjektion.

2)       Bucky.

3)       Tjärpreparat.