Mongolfläck

 

Klinik                 Blålila fläck, vanligt på sacrum. Mycket vanligt hos asiater och på Grönland. 100% av dessa folkslag har någon fläck vid födseln. Ovanligt efter 7 års ålder.

Diffdiagnoser   Misshandel. Blåmärke (ömmar).

Behandling       Ingen indicerad. Försvinner av sig själv.