Akut innerörelesion, sudden deafness

mar 18th, 2011 | Filed under ÖNH, Yrsel

Plötsligt uppträdande sensorineural hörselnedsättning och eventuell yrsel.

Etiologi

Idiopatisk (hypoteser)

–          Cirkulatorisk påverkan

–          Virus

–          Autoimmun

–          Membranruptur (runda eller ovala fönstret)

Annan sjukdom

–          MS

–          Akustikusneurinom

–          Skalltrauma

–          Bullerskada

–          Post operativt

–          Ototoxiska läkemedel

Symptom     

  1. Hörselnedsättning (oftast unilateralt)
  2. Tinnitus
  3. Yrsel

 

Utredning

Anamnes

Otoskopi (normal)

Weber (lateraliseres till friska sidan)

Audiometri

Neuroradiologi obligat vid akut yrsel tillsammans med dövhet enl Seemungal. Se PM för yrsel.

  • MR (vid retrokokleär audiogramprofil el. icke mätbar hörsel (misstanke om ponsvinkeltumör))

 

Behandling

Ingen

Prognos

Spontan regress i 50-60% av fallen