Pseudocysta

sep 4th, 2009 | Filed under Allmänkirurgi, Kirurgi, Pancreas

Symptom


Smärta, fyllnadskänsla. Illamående, kräkningar. Anamnes på tidigare akut eller kronisk pancreatit.

Utredning

Hb, V, CRP

CT/UL

Diagnosen är röntgenologisk.

Viktig att fråga sig om det kan handla om en cystisk tumör!!!

Handläggning

  1. Om inga symptom, symptom < 6-8 v eller cyststorlek < 6-8 cm.
  2. Om symptom 6-8 v efter pancreatit. Speciellt om cystan är större än 6-8 cm è Perkutant dränage. I praktiken gör det ofta första gången. Kirurgi vb. Skicka analys för amylas och odling.
  3. Om cystan kommunicerar med gångsystem (kan undersökas med MR och amylas på punktat) è Pseudocystogastrostomi (görs perkutant) eller Roux-slynga (operativit) till ventrikelns baksida. Svansresektion inklusive splenektomi kan bli aktuellt i vissa fall.