Dyspepsi

Dyspeptiska symptom


Konstant/periodisk (veckor-månader), icke akut smärta eller obehag i övre delen av buken. Oftast måltidsrelaterad.

 • Refluxsymtom (bröstbränna-sura uppstötningar)
 • Dålig aptit
 • Illamående
 • Tidig mättnadskänsla
 • Uppspändhet.

Orsaker

 • Funktionell dyspepsi
 • Refluxesofagit
 • Esofageal motorikrubbning
 • Gastrit
 • Ulkussjukdom
 • IBS
 • Ventrikelcancer
 • Esofaguscancer
 • Pankreascancer
 • Gallstensproblem
 • Pancreatit
 • Alkoholmissbruk
 • Hjärtinfarkt.
 • Depression
 • Utmattningssyndrom
 • Mb Tietze
 • Bröstryggsbesvär

Utredning

Anamnes

Vilka symptom har patienten? Buksmärta? Uppspändhet? Sura uppstötningar?

Relation till mat; Bättre / Sämre. Testat antacida? Hjälpt? Tvingats sluta med viss mat? Kaffe? Stark mat?

Böja sig fram? Tunga lyft? Ligga ner?

Hur länge har patienten haft problem? Tidigare besvär?

Varningsflaggor

–       Viktnedgång

–       Dysfagi

–       Kräkningar

–       Blod i avföring (pos f-Hb) / Hematemes

–       Anemi

–       Pat > 45 år med nydebuterade symptom

Tidigare sjukdomar?

Rökning? Alkohol?

Arbetssituation? Psykosocialt? Stress? Hemsituation?


Status

AT        (Ikterus. Alkoholdoft.)

Cor. Pulm. BT.

Buk Inspektion (Sammanfallen / uppdriven / distention / Ärr / Spiders / Caput meducae)

Auskultation

Perkussion (Smärta? Förskjutbar flankdämpning? Vågslag?)

Palpation (Ömhet(epigastriet)? Pat organförstorningar? Lever?)

PR

Kemlab

Hb, CRP/SR, Leverstatus, CDT? f-Hb?

Fortsatt utredning

Om OGD skall göras bör syrahämmande behandling sättas ut 2 veckor innan.

Dominerade refluxproblem

Alarmsymptom

Ej dominerande refluxproblem

Provbehandling PPI 1-2 v

OGD

Svåra

Lätta

God effekt

–       Livsstil

–       PPI vb

Dålig effekt

–       OGD

Negativ

–       Annan terapi

–       Ultraljud

Positiv

–       Ulcusterapi

–       Annan beh

OGD Livsstil

Beh vb

Utsättning
God effekt

Fors beh

Går ej

OGD

Om negativ gastroskopi

–       Ultraljud (gallsten som förklaring)?

–       Kardiell utredning?

–       PH-mätning?

Om Esofagit / Barret

–       Intensifierad terapi (PPI)

–       Etylanamnes?