Laryngospasm

Ofrivillig spasm i stämbanden som omöjliggör ventilering. Vara oftast <60 sekunder.

 1. Riskpatienter
  1. Barn
  2. Rökare
  3. Astmatiker och andra med lungsjukdom
 2. Risksituationer
  1. Induktion
  2. Intubation
  3. Uppvaknande
  4. Sövning med desfluran

Handläggning

 1. Försök ventilera med 100% syrgas
 2. CPAP, ca 10 cmH2O
 3. Om fortsatt spasm ges låg dos Succinylcholin iv(5 mg till pat under 25 kg och 10 mg till pat över 25 kg, för att vara säker kan man ge 0,5 mg/kg)
  • Om iv-infart saknas kan man ge Succinylcholin 4 mg/kg im, eller eventuellt sublingualt(!)