Extubering

Innan extubering bör följande utrustning finnas tillgänglig:

  1. Syrgas och mask
  2. Sug
  3. Laryngoskop, tracheltub, ledare
  4. Larynxmask
  5. Induktionsläkemedel

Innan extubering bör patienten:

  1. spontanandas med adekvat tidalvolym
  2. fått reversering av ev icke depolariserande muskelrelaxantia
  3. ev följa enkla uppmaningar (öppna ögonen, lyfta huvudet eller ett ben från underlaget)