Archive for the ‘Hormoner, exkl könshormoner och insuliner’ Category

Omnitrope

tisdag, juni 12th, 2018

Omnitrope i SurePal-pennan är det billigaste sättet att administrera tillväxthormon. SurePal-pennan skrivs ut och förevisas av sköterska.

 

Nedanstående tabell gäller förskrivande av Omnitrope så att varje uttag räcker 3 mån.

Omnitrope 5 mg/1,5 ml

(3,3 mg/ml)

Omnitrope 10 mg/1,5 ml

(6,7 mg/ml)

Omnitrope 15 mg/1,5 ml

(10 mg/ml)

Dossteg 0,05 mg 0,1 mg 0,1 mg
Dosintervall 0,05 – 2,7 mg 0,1 – 5,4 mg 0,1 – 5,4 mg
Daglig dos mg  Dag/amp Amp/3 mån Dag/Amp Amp/3 mån Dag/Amp Amp/3 mån
 0,05  28  4
 0,1  28  4
 0,15  28  4
 0,20  25  4
 0,25  20  5
 0,30  16  6
 0,35  14  7
 0,40  12  8  25 4
 0,45  11 ⇒  9 ⇒
0,50 10 10 20 5
0,55 9 11
0,60 8 12 16 6 25 4
0,65 7 13
0,70 7 13 14 7 21 5
0,75 6 15
0,80 6 15 12 8 18 5
0,85 6 16
0,90 5 17 11 9 16 6
0,95 5 18
1,0 5 19 10 10 15 6
1,10 6 11 13 7
1,20 8 12 12 8
1,30 7 13 11 9
1,40 6 14 10 9
1,50 6 15 10 9
1,60 9 10
1,70 8 12
1,80 8 12

Kortisonbehandling

tisdag, september 13th, 2016

 

Följande tabell beskriver kortisonbehandling och jämför olika perorala preparat.

Preparat
Läkemedel
Anti-
inflammatorisk ef-
fekt
Mineralkortikoid
effekt
Ekvivalent
glukokortikoid-
dosa i mg
Halveringstidb
Hydrokortison
(kortisol)
Hydrokortison
Solu-Cortef
1
Jac
20
K
Kortisonacetat
Kortisonacetat (lic)
0,8
Jac
25
K
Prednisolon
Prednisolon
3
Jac
5
I
Metylprednisolon
Solu-Medrol
5
Jac
4
L
Betametason
Betapred
25
Nej
0,6
L
Dexametason
Deltison
25
Nej
0,75
L
a. Dessa ekvivalenta doser är baserade på äldre osäkra in vitro-modeller på den antiinflammatoriska effekten och återspeglar inte den metabola effekten mellan steroider.
b. ”Biologisk halveringstid”: K = kort (8–12 timmar), I = intermediär (12–36 timmar), L = lång (36–72 timmar).
c. Mineralkortikoid effekt är dosrelaterad.

Referenser

  1. Läkemedelsboken. 2016.

Kortison

tisdag, september 22nd, 2009

Betametason (Betapred), Prednisolon (Prednisolon).

 

Dosering

 

Vid försämring av astma eller KOL kan kortisonkur ges på många olika sätt. Ett är T. Betapred 0,5 mg, 6 tabl 2 dgr, 5 tabl 2 dgr, 4 tabl 2 dgr, 2 tabl 2 dgr och sedan helt ut. Att trappa ut kortison till noll på 10 dagar efter pat lämnat sjukhus är inte fel. Om kortisondosen bara pågår max 2 veckor så kan man göra i stort sett precis som man vill, hormonaxeln påverkas inte.

 

Relativa biologisk effekter hos olika synteteiska glukokortikoider (2) 

Steroid Antiinflammatorisk effekt Mineralokortikoid effekt Ekvivalent glukokortikoiddos Effektduration
Hydrokortison 1 Ja, dosrelaterad 20 mg Kortverkande (8-12 tim)
Kortisonacetat 0,8 Ja, dosrelaterad 25 mg Kortverkande (8-12 tim)
Prednisolon 3 Nej 5 mg Intermediär (12-36 tim)
Betametason 25 Nej 0,6 mg Långverkande (36-72 tim)
Dexametason 25 Nej 0,75 mg Långverkande (36-72 tim)
Metylprednisolon 5 Nej 4 mg Långverkande (36-72 tim)

 

Magskydd

 

Vid långtidsbehandling med höga steroiddoser bör man insätta T Omeprazol 20 mg, 1×1 som ulcusprofylax.

 

Osteoporosprofylax

 

Vid långtidsbehanling bör patienten riskvärderas avseende fraktur. Se även PM för osteoporos.

Bisfosfonat bör ges till riskpatient (ålder över 65 år, tidigare fragilitetsfraktur, bentäthet lägre än -1 i T-score enligt DXA, postmenopausala kvinnor) vid behandlingsstart med förväntad behandlingstid >3 månader (3).

Övriga patienter kan FRAX:as och värderas efter detta.

 

Annat att tänka på

 

Ha även kontroll på B-glu och patienten psykiska påverkan, ffa hos äldre patienter.

 

Referenser

 

  1. Läkemedelsverket: Behandling av osteoporos – Behandlingsrekommendation. Information från läkemedelsverket 2007;19-28
  2. Werner S: Endokrinologi. 2 ed. Liber, Ljubljana, 2007.
  3. Svenska osteoporossällskapet: Vårdprogram för osteoporos. 2015

Paratyreoideahormon

tisdag, september 22nd, 2009

Teriparatid (Forsteo®)

 

Ges som dagliga subcutana injektioner. Stimulerar osteoblasterna. Endast begränsad erfarenhet finns.

 

Förmånsberättigade endast

  • Som andra eller tredjehandsbehandling vid vid manifest osteoporos (biverkan av andra bisfosfonat, raloxifen eller strontiumranelat).
  • Som tilläggsbehandling vid minst 2 frakturer trots behandling med bisfosfonat, raloxifen eller strontiumranelat).
  • Förstahandsbehandling vid T-score < -3 och minst 2 kotfrakturer med mycket hög risk att få fler.