Archive for the ‘Katetrar och slangar’ Category

Uretärkateter

onsdag, mars 16th, 2011

Används för att samla urin för cytologi. Kan även spruta rtg-kontrast samtidigt som man backar, ger bra uretär-bild. Även för att hjälpa kirurg eller gyn för att dessa ej skall klippa sönder uretären under op. Uretären blir styv och känns därför lättare.

Uretärsplint

onsdag, mars 16th, 2011

ICD-10              

Endoluminal extraktion av uretärstent KBV12

Endoluminal inläggning av uretärstent KBV 02

Kallas även J-stent, dubbel J-kateter, pigtail-kateter.

Via cystoskop förs ledare genom uretärostiet och upp i njuren. Sen för man in en plastslang runt ledaren. Ligger sedan mellan njuren och urinblåsan, har knorr i varje ända.

Nefrostomikateter, pyelostomikateter

onsdag, mars 16th, 2011

Insätts via röntgen. Koagulationsprover skall vara normala i vanlig ordning. Sätts in perkutant i njurbäckenet med Zeldinger-teknik. Fastnar med knorr i ena ändan.

När den dras är det viktigt att man klipper av tråden så att knorren blir rak. Vid bekymmer bör även avveckling ske på röntgen i genomlysning.

Kateter à demeure (KAD)

onsdag, mars 16th, 2011

Olika typer av katetrar

 

 • Foleykateter.  Görs i silikon. Storlek i Charrière = omkrets i mm, kallas även french. Finns i 12-24. Katetern kan sistta i 3 mån innan man byter den.
 • Hematurikateter. Foleykateter med ett extra lumen där man kan spola in. Förstärkt med stålspiral så den inte tappar formen.
 • Lofrickateter. Används för tappning. Har beläggning som gör att den blir slemmig och hal när den blöts.
 • Plastkateter. Med Couvelaire-spets. På dessa katetrar kan man göra väggen mycket tunn vilket ger större lumen. Underlättar att få ut koagler/blod. Används vid massiv hematuri.
 • Thiemann. Ser ut som Foley  men med böjd spets. Kan vara lättare att lirka in.

 

Att sätta kateter

 

 1. Tvätta ordentligt.
 2. För in Xylocaingel i uretra (mycket!!!).
 3. Dra ner penis mot fotändan, detta sträcker uretra.
 4. För in katetern tills den bottnar.
 5. Kuffa.
 6. Dra tillbaka katetern tills den fastnar.

 

Vid svårigheter

 1. Gela mera (går nästan inte att gela för mycket).
 2. Överväg att endast tappa urin med tappningskateter.
 3. Byt ev upp dig till en större storlek (den villar sig inte in i prostatas håligheter lika lätt).
 4. Thiemann-kateter.
 5. Stick in finger i rektum, känn ev katetern. Styr upp katetern med fingrarna.
 6. Tillkalla urolog. Urologen kan använda sig av ledare.
 7. Suprapubiskateter.