Archive for the ‘Neuropsykiatriska störningar’ Category

Tourettes syndrom

fredag, oktober 30th, 2009

Prevalens 0,5 per 1000 med manlig dominans.

 

Genes                 

Genetik, störning i basala ganglierna

 

Symptom           

 • Tics (muskulära, vokala och verbala) upphör helt under sömn och vid koitus
 • Tvångstankar
 • Tvångshandlingar
 • Fluktuerande förlopp

 

Behandling       

Neuroleptika i låga doser

Hyperkinetisk störning (ADHD)

fredag, oktober 30th, 2009

Kllas även ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Diagnostiseras ofta vid skolstarten (prevalens 5%, M:K 3:1) då kraven på diciplin, uppmärksamhet och socialt samspel skärps. Antalet personer med signifikant klinik halveras varje femte år. Störningen predisponerar för antisocial personlighetsstörning och missbruk.

 

Genes                 

 • Organisk och genetisk                 

 

Symptom           

 • Ouppmärksamhet
 • Hyeraktivitet
 • Impulsivitet

 

Behandling       

Amfetamin el metylfenidat (Ritalin®, Concerta®) i kombination med psykoterapi

Aspergers syndrom

fredag, oktober 30th, 2009

Prevalens 4 promille med manlig dominans. Familjär anhopning. Hör till det autistiska spektrumet.

 

Symptom           

 • Oförmåga att föreställa sig hur andra människor tänker och känner
 • Oförmåga till social interaktion
 • Extrema intressen som lätt går till överdrift
 • Språkförståelsen är konkret och idiomatiska uttryck missförstås
 • Omgivningens reaktioner möts med okänslighet omväxlande med överkänslighet
 • Dålig ickeverbal kommunikation
 • Fantasifattigdom
 • Klumpig motorik och avvikande gångmönster

 

Behandling       

Kan ej behandlas