PM

för ‘Medicin’
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Pancreas, Pankreassjukdomar
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Kemlab, Medicin, Syra-bas
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Medicin
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar

ALS

Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Feb 11th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Hjärta och kretslopp, Kardiologi, Läkemedel
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Virus
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Apr 27th, 2011 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Internmedicinska ingrepp, Leversjukdomar, Operationer
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Nov 1st, 2009 | Kategoriserad under Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Infektionsmedicin, Svampinfektioiner
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Okt 13th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Andning och cirkulation, Anestesi, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Hjärtvitier, Kardiologi, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Thoraxkirurgi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Tumörer och rubbningar i immunsystemet
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Arytmier, Hematologi, Kardiologi, Medicin, Venös tromboembolism
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Okt 30th, 2009 | Kategoriserad under Konfusioner och demenser, Neurologi, Psykiatri
Mar 18th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Gynekologi, Medicin
Okt 17th, 2016 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Kirurgi, Kotpelaren, Neurologi, Ortopedi, Ryggmärgssjukdomar
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi, ÖNH
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Kirurgi, Medicin, Övrig urologi, Urologi
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Kirurgi, Thoraxkirurgi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Epilepsi, Medicin, Neurologi
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin, Övre gastro
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medel vid anemier, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Jan 16th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin, Ortopedi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi, Urologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Okt 4th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Jun 27th, 2016 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Okt 16th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Kemlab, Övrig endokrinologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Lungmedicin, Medicin, Medicinska symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Lungmedicin, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin, Nefrologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Psykiatri
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Hår och naglar

HIV

Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Virus
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Fysiologi, Hormoner och dessas regerling, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Medicin, Medicinska symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Hypertoni, Hypertoni, Medicin
Nov 9th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 29th, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypothalamus, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel

ICD

Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik, Infektionsmedicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Kardiella infektioner, Kardiologi, Medicin
Nov 21st, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Urologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Dec 20th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Medicin
Nov 18th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Dec 5th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Gastroenterologi, Hematologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabeteskomplikationer, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin
Apr 23rd, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Kärlkirurgi, Kirurgi, Medicin, Neurologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Feb 16th, 2015 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Apr 1st, 2014 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Epilepsi, Medicin, Medicinska symptom, Neurologi, Neurologiska symptom, Symptom
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Obstruktiv lungsjukdom
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Obstruktiv lungsjukdom
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Hjärntumörer, Neurokirurgi, Neurologi, Onkologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kemlab, Medicin, Thyroidea, Thyroidea
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Reumatologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Feb 7th, 2018 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, ÖNH, ÖNH-symptom, Venös tromboembolism
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Kirurgi, Leversjukdomar, Medicin
Nov 2nd, 2015 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Nov 4th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Internmedicinska ingrepp
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Internmedicinska ingrepp, Medicin, Neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtsvikt, Kardiologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Lungmedicinska ingrepp, Medicin, Operationer
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Proteinmiljö
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Onkologi, Övrig lungmedicin
Sep 12th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Gastroenterologi, Tarmsjukdomar, Vätska och nutrition
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Andrologi, Endokrinologi, Medicin
Aug 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin
Sep 25th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Medicin, Medicinska symptom, Neurologiska symptom, Symptom
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Sep 2nd, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Medicin, Tarmsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hereditära endokrina tillstånd, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Onkologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Virus
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Reumatologi, Vaskuliter
Sep 9th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Neurologi, Övrig neurologi, Smärta
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Neurologi, Psykiatri, Rörelsestörningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kärlkirurgi, Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Nefrologi, Njursvikt
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Fysiologi, Nefrologi, Njurfysiologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Njursvikt
Maj 2nd, 2016 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Arytmier, Kardiologi, Läkemedel, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Medicin
Nov 3rd, 2015 | Kategoriserad under Anestesi, Luftväg och ventilation, Lungmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar, Urologi
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom, Symptom
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin
Jun 12th, 2018 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel
Sep 27th, 2009 | Kategoriserad under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Matsmältningsorgan och ämnesomsättning, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Neurologi
Nov 9th, 2014 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin, Neurologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Nov 19th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Metabola sjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hormoner, exkl könshormoner och insuliner, Läkemedel, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gastroenterologi, Kemlab, lever, Leversjukdomar, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gallvägar, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Onkologi, Pancreas
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, ÖNH, Övrig neurologi
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Blod och blodbildande organ, Hematologi, Läkemedel, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi, Medicin
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Kirurgi, Medicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Myeloproliferativa sjukdomar
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Nov 23rd, 2017 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Nov 23rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Diabetes mellitus typ 1, Endokrinologi, Medicin
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Mar 31st, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Kardiologi
Dec 7th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Akut, Binjurar, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Binjurar, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Lungmedicin, Medicin
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Agens, Bakterier, Infektionsmedicin
Aug 27th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Aug 1st, 2015 | Kategoriserad under Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Allergologi, Lungmedicin, Medicin
Aug 13th, 2013 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Hand, Neurologi, Ortopedi, Övrig neurologi
Dec 1st, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Kardiologi, Kardiomyopati, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Reumatologi
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Kotpelaren, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Ryggmärgssjukdomar
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Lungmedicin, Medicin, Restriktiv lungsjukdom, Reumatologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Virus
Sep 7th, 2009 | Kategoriserad under Angiologi, Endokrin hypertoni, Endokrinologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin
Mar 11th, 2010 | Kategoriserad under Angiologi, Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Ledsjukdomar, Medicin, Ortopedi, Reumatologi
Sep 29th, 2017 | Kategoriserad under Akut, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Urin- och könsorgan samt könshormoner
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Medicin
Sep 27th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus typ 2, Endokrinologi, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Oftalmologi, Reumatologi, Systemsjukdomar
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Glomerulonefrit, Medicin, Nefrologi
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Hjärta och kretslopp, Läkemedel, Medicin
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Huvudvärk, Medicin, Neurologi
Okt 11th, 2009 | Kategoriserad under Hematologi, Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom
Aug 29th, 2009 | Kategoriserad under Gastroenterologi, Leversjukdomar, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Huvudvärk, Neurologi
Feb 15th, 2011 | Kategoriserad under Bakterier, Infektionsmedicin, Medicin
Dec 11th, 2014 | Kategoriserad under Akut, Medicin
Mar 10th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Parasiter
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Okt 22nd, 2010 | Kategoriserad under Kirurgiska symptom, Symptom, Thyroidea
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Jan 14th, 2010 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Huvudvärk, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurokirurgi, Neurologi
Nov 6th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Luftvägsinfektioner, Medicin, Virus
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Elektrolytrubbningar, Endokrinologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Systemsjukdomar
Okt 8th, 2013 | Kategoriserad under Endokrinologi, Thyroidea
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Jan 15th, 2015 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Andningsorganen, Läkemedel, Medicin
Nov 22nd, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Rörelseapparaten
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Hematologi, Medicin
Maj 19th, 2014 | Kategoriserad under Medicin, Nefrologi, Övriga njursjukdomar
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Gynekologisk endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Oftalmologi, Thyroidea
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Hypofysinsufficiens, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin, Parasiter
Aug 11th, 2010 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Sep 23rd, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Neurologi, Övrig neurologi
Maj 2nd, 2018 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Sep 22nd, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Ischemisk hjärtsjukdom, Kardiologi
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Cerebrovaskulär sjukdom, Neurologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysär överfunktion, Hypofysen, Medicin, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Jan 27th, 2011 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Medicin, Thyroidea
Aug 30th, 2009 | Kategoriserad under Allmänkirurgi, Gastroenterologi, Kirurgi, Medicin, Övre gastro, Tarmsjukdomar
Okt 29th, 2009 | Kategoriserad under Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Thoraxkirurgi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Hypofysen, Medicin
Mar 16th, 2011 | Kategoriserad under Medicin
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Infektioner, Infektionsmedicin, Urinvägsinfektioner, Urologi
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Allergologi, Dermatologi, Internmedicinska hudsjukdomar, Lungmedicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status
Aug 14th, 2012 | Kategoriserad under Hematologi, Immunbrist, Infektionsmedicin
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Infektionsmedicin, Medicin
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Sep 3rd, 2009 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kalkrubbningar, Medicin
Dec 9th, 2010 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Blödningsrubbningar, Hematologi, Medicin
Nov 25th, 2009 | Kategoriserad under Gynekologi, Infektionsmedicin
Sep 21st, 2009 | Kategoriserad under Antikoagulantia, Blod och blodbildande organ, Läkemedel, Medicin
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Medicin, Reumatologi, Vaskuliter
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Beroende, Medicin, Neurologi, Övrig neurologi, Psykiatri
Mar 19th, 2010 | Kategoriserad under Läkemedel, Rörelseapparaten