Hemofilus Influenzae

Resistens

 

Resistens från 2009:

 • Penicillin (23%)
 • Trimetprim-sulfa (18%)

 

Pneumoni

 

Klinik

 • Drabbar ffa barn (2 år) och rökare. Kontakt med småbarn. Bör täckas in vid akut exacerbation av KOL. Oftast successivt ökad purulent hosta, ökad sputummängd och purulens. Relativt akut insjuknande inte heller ovanligt. Inget specifikt kliniskt utmärkande jfr andra pneumonier.
 • At beroende av underliggande lungsjukdom och infektionens svårighet. Bronkiella andningsljud och rassel, ofta generella rhonki. Sänkt sat vanligt. Diffusa infiltrat på rtg pulm.

 

Diagnostik

 • Odling (sputum eller NPH).
 • Gramfärgning på direktmik förekommer.

 

Behandling

 • T Amimox 750 mg x 3.
 • Inj Bencyl-PC 1-3 g x3 inneliggande
 • Doxyferm enl FASS vid PC-allergi.
 • Såväl Zinacef som Claforan klarar skivan men är onödigt brett.
 • Behandlingstid: 7 dgr.

Comments are closed.