PM

för ‘Diagnostik’
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Kemlab, Medicin, Syra-bas
Maj 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Aug 25th, 2009 | Kategoriserad under Anemi, Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Maj 7th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Status, Status barn
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnkardiologi, Barnmedicin, Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Sep 4th, 2009 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik, Infektionsmedicin, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Apr 26th, 2011 | Kategoriserad under Andning och cirkulation, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicinska symptom
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp

Cor

Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 14th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 24th, 2016 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab
Aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab, Medicin
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 5th, 2009 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, lever
Jun 22nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Digestionsorganen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Benigna blodsjukdomar, Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Grundläggande begrepp
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Okt 16th, 2012 | Kategoriserad under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Kemlab, Övrig endokrinologi
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärta, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik, Infektionsmedicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Jan 31st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Övrig endokrinologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 12th, 2016 | Kategoriserad under Endokrinologi, Kemlab, Medicin, Thyroidea, Thyroidea
Nov 10th, 2014 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab, Syra-bas
Sep 24th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Reumatologi
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Mar 13th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Likvoranalys
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Nov 4th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Internmedicinska ingrepp
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Apr 2nd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Maligna blodsjukdomar, Medicin, Proteinmiljö
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Akut, Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Okt 9th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Syra-bas
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Mar 30th, 2011 | Kategoriserad under Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Medicin
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Oftalmologi, Status, Status barn
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Natrium- och kaliumbalansen
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Feb 1st, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kalcium-, fosfat- och magnesiumbalansen, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gastroenterologi, Kemlab, lever, Leversjukdomar, Medicin

PCT

Okt 14th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Mar 13th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Övrig EKG
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Koagulation
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Aug 5th, 2015 | Kategoriserad under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Intoxprover, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Jan 29th, 2015 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö
Mar 17th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär överfunktion
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Grundläggande begrepp
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Okt 17th, 2017 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Mar 15th, 2011 | Kategoriserad under Baktlab, Diagnostik
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Binjurar, Diagnostik, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Autoantikroppar, Diagnostik, Kemlab
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Aug 4th, 2015 | Kategoriserad under Ekokardiografi (UKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Checklistor, Diagnostik
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Gynekologi och andrologi, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Thyroidea
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Arbetsprov, Diagnostik, Fyslab
Maj 14th, 2010 | Kategoriserad under Arytmier, Arytmier, Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Kardiologi, Medicin
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Hypofys, Kemlab, Tester avseende hypofysär underfunktion
Aug 26th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hematologi, Kemlab, Medicin
Okt 12th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Medicin, Nefrologi, Urinanalyser
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Fyslab, Nuklearmedicin
Dec 11th, 2009 | Kategoriserad under Barnmedicin, Status, Status barn
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Njure
Dec 2nd, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Kemlab, Urinanalyser
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Sep 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Radiologi
Sep 6th, 2009 | Kategoriserad under Diagnostik, Hjärtvitier, Kardiologi, Medicin, Status
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Hypertrofier
Okt 23rd, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Elektrokardiografi (EKG), Fyslab, Retledningshinder
Nov 9th, 2009 | Kategoriserad under Blod, Diagnostik, Kemlab
Mar 18th, 2011 | Kategoriserad under Status
Okt 24th, 2010 | Kategoriserad under Diagnostik, Status