Ögonstatus

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Ofthalmoskopi

Ger dig möjlighet att beskåda näthinnan. Är ett nyckelredskap vid synnedsättning men också mycket viktigt att utföra vid exempelvis huvudvärk och inför LP för att utesluta förhöjt ICP.

 1) Börja med att dilatera pupillen med 1 droppe tropikamid i vardera ögat. Vänta 10-15 minuter. Var inte rädd för att dilatera. Trångvinkelglaukom är extremt ovanligt, de flesta patienterna som har det vet om detta och skulle man upptäcka ett nytt pga dilatering har du gjort patienten en tjänst genom att upptäcka detta (1).

 2) Lokalisera något kärl att följa inåt mot papillen. Undersök papillen. Staspapill?

 3) Undersök fundus i övrigt. Blödningar? Exsudat? Avlossning? Korsningsfenomen?

4) Identifiera om spontana venpulsationer förekommer. 90 % av patienterna har detta. Dessa ses lättast vid korsningar av kärl och identiferas enklast nära papillen. Förekomst av spontan venpulsationer utesluter förhöjt ICP (2, 3).


Referenser


  1. Streman E, Undervisning, G. Norrman, Editor. 2008: Östersund.
  2. Levin B: The clinical significance of spontaneous pulsations of the retinal vein. Arch Neurol. 1978;35:37-40
  3. Mattsson P, Akut neurologi, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.